اطلاعات ۲۳ ایستگاه هواشناسی کرمان در سامانه پایش ایستگاههای خودکار هواشناسی کشور قابل دسترسی می باشد.

به گزاش روابط عمومی هواشناسی کرمان، تورج جدیدی با خبر دادن از اضافه شدن ایستگاه منوجان به مجموعه ایستگاههای خودکار هواشناسی کشور گفت: در سامانه پایش ایستگاههای خودکار هواشناسی کشور ۴۱۳ ایستگاه وجود دارد که از این میان ۲۳ ایستگاه آن مربوط به استان کرمان می باشد.  جدیدی گفت: ۱۷ ایستگاه اقیم شناسی، یک ایستگاه هواشناسی کشاورزی، یک ایستگاه جاده ای که در جوزم شهربابک نصب می باشد و چهار ایستگاه بردسیر، راور، ارزوئیه و شهربابک که چهار ایستگاه سینوپتیک تکمیلی خودکار می باشند در سامانه پایش ایستگاههای خودکار به صورت آنلاین پارامترهای هواشناسی را از جمله دما، رطوبت، سمت و سرعت باد، دما و رطوبت اعماق مختلف خاک در اختیار کاربران و پژوهشگران قرار می دهد. ایشان خاطر نشان کرد که کاربران بصورت مهمان از سامانه پایش ایستگاه خودکار هواشناسی کشور به آدرس auto.irimo.ir اطلاعات را دریافت نمایند.

You must be logged in to post a comment.