از امروز تا پایان هفته افزایش ابر پدبده غالب در استان است

به گزارش روابط عمومی هواسناسی استان کرمان ،طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی روز یکشنبه ناپایداریها در شمال و مرکز استان به صورت افزایش ابر، وزش تند باد های لحظه ای و رگبار و رعد و برق پیش بینی می شوند. به گفته کارشناس پیش بینی از فردا تا پایان هفته ، افزایش پوشش ابرآسمان در برخی مناطق مهمترین پدیده جوی خواهد بود.

در ۲۴ ساعت گذشته میزان ۰٫۴  میلیمتر در شهربابک، لاله زار ۱٫۵  و در کرمان کمتر از ۰٫۱ میلیمتر بارش ثبت شده است

You must be logged in to post a comment.