اولین ایستگاه خودکار هواشناسی سال ۱۴۰۱ در زرند نصب و راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، اولین ایستگاه خودکار هواشناسی در سال ۱۴۰۱ در شهرستان زرند نصب و راه اندازی شد. سرپرست اداره کل هواشناسی کرمان ضمن  اعلام خبر فوق گفت: ایستگاه زرند از سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است و تا کنون ثبت اطلاعات هواشناسی به روش سنتی انجام می شده است.

نکو آمال با اشاره به کاربردهای داده های هواشناسی گفت: هواشناسی عمومی، هواشناسی کشاورزی و مدل سازی رشد گیاهان و زمان رسیدن محصول، پایش های اقلیمی و بررسی تغییرات اقلیمی، پیش آگاهی از حوادث و بلایای طبیعی شامل سیل، سرمازدگی و طوفان، نیاز آبی گیاهان و مدل سازی های ریاضی مربوط به این حوزه، برنامه ریزی آبیاری و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، مطالعات انتقال حرارت و رژیم های دمایی خاک در اعماق مختلف خاک، بررسی های تبادل و توزیع رطوبت بین سطح و اعماق خاک، بحث های GDD و Hours Chilling در محصوالت زراعی و باغی، راهداری و مدیریت حمل و نقل جاده ای، مدیریت کارگاه های عمرانی، مدیریت نصب نیروگاه های بادی و خورشیدی  از جمله فعالیت هایی می باشد که پارامترهای هواشناسی و اقلیمی در آن تاثیر گذار می باشند. وی خاطر نشان کرد با توجه به اهمیت پایش مداوم جو در بحث پدیده های مخرب جوی بالاخص بحث سرمازدگی محصولات باغی ،وجود ایستگاه های خودکار دسترسی کارشناسان را به داده های لحظه ای امکان پذیر می کند.

جهت راه اندازی این ایستگاه تا کنون مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

 

 

You must be logged in to post a comment.