احداث اولین ایستگاه خودکار هواشناسی در سال ۱۴۰۱

اولین نشست صمیمی سرپرست اداره کل هواشناسی کرمان با همکاران
فروردین ۱۶, ۱۴۰۱
سرپرست هواشناسی کرمان از ایستگاه زرند بازدید کرد.
فروردین ۱۶, ۱۴۰۱