از روز دوشنبه تا چهارشنبه سرعت وزش باد در استان افزایش خواهد یافت. همچنین در ارتفاعات غرب و جنوبغرب استان رگبار پراکنده دور از انتظار نمی باشد. جهت باد غالب در سطح استان شمالی است. دما نیز روند افزایشی تدریجی را دارد.

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

باغبانی:

·  طعمه پاشی برای مگس مدیترانه در ساعات عصر- برداشت و جمع آوری میوه های آلوده به مگس- دفن میوه های آلوده در عمق ۵۰ سانتیمتری

·  مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه

·  کاهش دور آبیاری و انجام آبیاری باغات کلیه مناطق استان به صورت منظم و در ساعات خنک ، استفاده از مالچ و کائولین جهت کنترل تنش گرمایی

·  تغذیه درختان به صورت محلول پاشی انجام عملیات لازم جهت کاهش آفتاب سوختگی خوشه ها

·   باغداران گل محمدی نسبت به برداشت گل در اوایل صبح اقدام کرده و در اسرع وقت نسبت به فرآوری( خشک کردن و عرق گیری) اقدام نمایند.

·  در مناطق جنوبی به غیر از نخیلات در سایر باغات استفاده از کودهای ضد تنش گرمایی( اسید آمینه دار) استفاده گردد.

·  استفاده از اسید هیومیک در باغاتی که خسارت سرمازدگی بهاره و زمستانه داشته اند.

·  خودداری از هرس سبز باغات در فصل گرم جهت کاهش استرس گرم به گیاهان

·  ردیابی آفت زنجره مو در باغات انگور

·   مبارزه با کنه تار عنکبوتی

·  استفاده از کود پتاسه جهت پر کردن مغز

·   با استفاده از کارت‌ها و نوارهای رنگی می‌توان در امر نظارت و ردیابی آفات و یا کنترل جمعیت برخی از آفات گیاهی بهره گرفت. پسیل ها،  مگس مینوز، مگس‌های میوه،  شته‌های بالدار، زنجرک ها،  مگس‌های سفید به رنگ زرد جذب می‌شوند . تریپس ها (تریپس پیاز و…)و پروانه‌های برگ‌خوار (برگ‌خوار مرکبات)به رنگ آبی جذب می‌شوند.

گردو

·  جهت مبارزه با کرم خراط نسبت  اقدام به هرس شاخه های آلوده و خشک و سمبه زنی در کانال های فعال گردد.

·  حذف علف های هرز باغات ، استفاده از قیم در باغات

نخلداران

·        مبارزه با آفت زنجره خرما در کانون های آلودگی با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی .

·        مبارزه با آفت کنه گرد آلود با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی .

·        انجام آبیاری با دور منظم

·        پوشاندن خوشه ها با حصیر یا پارچه جهت کاهش آفتاب سوختگی و خسارت پرندگان

پسته داران

·  کاهش دور آبیاری و استفاده ار کودهای پتاسه محلول در آب

·  انجام محلولپاشی گوگرد در ساعات بعد از ظهر به علت هوای گرم و کاهش خسارت احتمالی

·  انجام نمونه برداری از برگ  از ۱۵ تیر ماه تا ۳۱ مرداد ماه نمونه برداری مجزا از درختانی که دارای رنگ پریدگی ، زردی و حاشیه خشکی دارند .

·  کشاورزان گرامی توجه داشته باشند هنگام محلولپاشی گوگرد ، سرلانسی که داخل تانکر قرار میگیرد باید در حال حرکت باشد و برای این منظور میتوانید از نیروی کارگری جهت تکان دادن سرلانس استفاده نمایید.

·  حذف علف های هرز باغات استفاده از قیم در باغات با درختان کوتاه قد جهت جلوگیری از آلوده شدن خوشه ها به بیماریهای قارچی

·  بازدید از باغات جهت کنترل آفت سنک به علت پوشش بالای علف هرز و میزبان آفت سنک

·  ردیابی و کنترل سن سبز با تله های نوری و سن قرمز با تله های روغنی

زراعت:

·  آبیاری مزارع ذرت در ساعات خنک روز جهت افزایش راندمان مصرف آب

·  در صورت لزوم مبارزه با کرم های پیله خوار مزارع نخود بهاره

·  در صورت لزوم مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت و چغندر قند

·    عدم انبار کردن و سیلو کردن گندم با رطوبت بیش از ۱۴ درصد جهت جلوگیری از رشد قارچ

·  برداشت محصولات گندم و جو رسیده جهت کاهش خسارت احتمالی آتش سوزی

·  مقدمات آماده سازی زمین محصولات تابستانه (ذرت–کنجد–-سورگوم)انجام شود

·  در مناطق گرمسیری در مزارع گندم جهت حرکت کمباین در قسمتهایی که خوابیدگی رخ داده است. ، جهت خوابیدگی باشد

·  کاشت زعفران از وقت خزان بوته ها یعنی از اوایل خرداد تا اواسط مهرماه

سالن های تولیدی، ، گلخانه ها و انبارها:

·        با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.

·        مصرف کودهای پتاسه در گلخانه ها جهت مقابله با تنش های محیطی

·        اطمینان از استحکام پوشش گلخانه و جلوگیری از خسارت به سازه های گلخانه ها در برابر وزش باد

·        ضدعفونی کردن درب ورودی و خروجی گلخانه ها جهت کاهش بیماری های قارچی

مرغداری ها

·        جهت تنظیم دما و تهویه در سالن های پرورش طیور : استفاده از مه پاش در سالن ها – آهک پاشی دیوارها و سقف بیرونی سالن ها جهت انعکاس نور – ضدعفونی کردن سالن ها- تغذیه نیمه شب مرغان تخمگذار جهت کاهش استرس گرمایی

دامداری ها

·        خودداری از تغذیه علوفه ریز به دام ها

·        تغذیه دام ها در ساعات خنک و قرار دادن آب مناسب و کافی در دسترس دامها

·        خودداری از دادن سیلوهای داغ به دام ها و استفاده از پوشش مناسب و سایه بان بر روی سیلوهای ذخیره مواد غذایی

پرورش ماهی

·        کنترل دمای آب استخرهای پرورش ماهی و استفاده از سایه بان روی استخرها

·        خودداری از تعویض آب استخرها در ساعات گرم روز

·        عدم تغذیه ماهیان در ساعات گرم شبانه روز

·          غذادهی بصورت نرمال در استخر های پرورش ماهیان گرمابی

·          نصب سایبان موقت در مزارع غیر مسقف پرورش ماهیان سردآبی

زنبورداران

·        با توجه به گرمای هوا قرار دادن کندوها در سایه، نصب سایه بان، استفاده از آب خنک و شربت رقیق برای تامین آب زنبورها، نصب محافظ بر روی دریچه پرواز زنبورها توصیه می شود.

·        رنگ آمیزی  کندوها با رنگ روشن یا زرد جهت کاهش اثر گرما

توصیه های هواشناسی کشاورزی جنوب کرمان

·         استفاده ازروش های تلفیقی برای مبارزه با آفات جالیزی

·        در مناطق جنوبی استان مبارزه با مینوز برگ مرکبات و تریپس انبه با استفاده از سموم توصیه می شود. همچنین آبیاری منظم و کافی باغات و مزارع سبزی و صیفی خصوصا مزارع گوجه فرنگی با توجه به افزایش دما انجام گیرد

·        انتقال سریع صیفی جات برداشت شده به اماکن مسقف ویا انبار با توجه به بالا بودن دمای هوا و جلوگیری از فساد محصول

جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بصورت رایگان در سامانه خودکار tahak.irimo.ir   عضو شوید.

 

You must be logged in to post a comment.