پدیده غالب روزهای آینده :

امروز جوی نسبتا پایدار گاهی همراه با وزش باد در استان حاکم خواهد بود. طی روزهای دوشنبه و سه شنبه وزش باد نسبتا شدید تا شدید و بارش پراکنده در سطح استان پیش بینی می شود. همچنین از روز سه شنبه تا اواسط هفته آینده ضمن افزایش ابر، وزش باد رخ خواهد داد. دما نیز روند گرم شدن تدریجی را دارد و جهت باد غالب در بیشتر مناطق جنوبی تا تا جنوب غربی است

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

باغبانی:

 • آماده سازی زمین جهت کشت نهال خرمالو در مناطق سردسیر تا ۱۵ اسفند ماه
 • زعفران کاران استان نسبت به تغذیه زعفران باکودهای محلول درآب بصورت محلول پاشی اقدام نمایند
 • استفاده از قیم در نهالستان ها
 • متقاضیان احداث باغ پس از رفع خطرسرما درمناطق غربی و شمالی استان می تواننداقدام به کاشت نهال نمایند
 • خودداری از هرس باغات پسته بعد از روغن پاشی
 • عدم روغن پاشی تا روز سه شنبه و روغن پاشی در هوای همراه با گردو خاک و بارش، از مخلوط کردن روغن ولک با سموم یا مواد دیگر خودداری شود

زراعت:

 • ردیابی بیماری باد زدگی سیب زمینی جهت کنترل بموقع با مشورت کارشناسان با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی جهت ظهور و اپیدمی این بیماری.
 • در مناطق جنوبی استان ردیابی آفت شته، سن گندم و زنگ زرد در مزارع گندم و مشورت با کارشناسان در ارتباط با کنترل بموقع.
 • بهترین زمان مصرف کود ازته در مزارع گندم وجو مناطق سردسیری اواخر اسفند ماه واوایل فروردین همراه با گرم شدن هوا می باشد. لذا در این مناطق کود سرک اولیه به تعویق افتد
 • در مزارع گرمسیری استان در مزارع کلزا به دلیل نیاز بالای محصول به گوگرد و پتاسیم ترجیحا به جای اوره از کود سولفات آمونیوم بصورت سرک و از کودهای پتاسه محلول در آب استفاده شود.
 • در مناطق گرمسیری علاوه بر مصرف کود سرک ، از کودهای حاوی عناصر ریز مغذی خصوصا آهن ، مس و منگنز استفاده گردد.

سالن های تولیدی، زنبورداران ،دامداری ها، گلخانه ها و انبارها:

 • نسبت به ترمیم و عایق بندی سقف مرغ داری ها بمنظور جلوگیری از نفوذ آب برف و باران اقدام گردد.
 • اطمینان از استحکام پوشش گلخانه و دامداری های سنتی در مقابل وزش باد
 • با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی جهت ظهور و اپیدمی بیماری های قارچی شامل بوتریتیس، اسکلروتینیا و آلترناریا در گلخانه های منطقه، انجام تمهیدات لازم در خصوص رعایت تهویه گلخانه ها و مشورت با کارشناسان جهت استفاده از سموم کم خطر بمنظور کنترل بیماری صورت گیرد.
 • چون در شرایط سرما ویخبندان انگل های گوارشی و ریوی فعالیت بیشتری دارند نسبت به خوراندن داروی ضد انگل به دام ها زیر نظر دامپزشک اقدام گردد.
 • خودداری از تغذیه ماهیان در ساعات سرد صبح

 

You must be logged in to post a comment.