رویا پور تبریزی و محمد بازماندگان بعنوان کارشناسان برتر هواشناسی انتخاب و تقدیر شدند

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، با حضور ریاست سازمان هواشناسی کشور، مدیران و  کارشناسان برتر هواشناسی کشور معرفی و در هتل المپیک تهران از آنها تجلیل شد. همه ساله بر اساس شاخص های تخصصی و عمومی، مدیران و کارشناس برتر واحدهای مختلف سازمان هواشناسی کشور انتخاب می شوند. در سال جاری نیز رویا پور تبریزی و محمد بازماندگان از هواشناسی استان کرمان انتخاب و با اهداء لوح سپاس از سوی دکتر سحر تاج بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان تقدیر شدند.

You must be logged in to post a comment.