افزایش ابر، وزش تندبادهای لحظه ای و گرد و خاک در اکثر مناطق استان پیش بینی میشود. در ارتفاعات غرب و جنوب استان در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست. در روزهای پایانی هفته دما نیز روند گرم شدن تدریجی خواهد داشت.

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

باغبانی:

·  خودداری از آب پاشی بر روی درختان انگور، انار وانجیر جهت کاهش ترکیدگی محصول و محلول پاشی با کود های پتاسه جهت بالا بردن مقاومت به خشکی

·  مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه

·  کاهش دور آبیاری و انجام آبیاری باغات کلیه مناطق استان به صورت منظم و در ساعات خنک ، استفاده از مالچ و کائولین جهت کنترل تنش گرمایی

·  تغذیه درختان به صورت محلول پاشی انجام عملیات لازم جهت کاهش آفتاب سوختگی خوشه ها

·   باغداران گل محمدی نسبت به برداشت گل در اوایل صبح اقدام کرده و در اسرع وقت نسبت به فرآوری( خشک کردن و عرق گیری) اقدام نمایند.

·  جمع آوری گل های خشکیده و پلاسیده بوته ها جهت انجام غنچه دهی مجدد درختان

·  در مناطق جنوبی به غیر از نخیلات در سایر باغات استفاده از کودهای ضد تنش گرمایی( اسید آمینه دار) استفاده گردد.

·  خودداری از هرس سبز باغات در فصل گرم جهت کاهش استرس گرم به گیاهان- نگهداری علف های هرز یکساله کف باغ

·  ردیابی آفت زنجره مو در باغات انگور

·   بازدید مزارع خربزه و کنترل عوامل خسارت زای سفیدک و کنه

·  مبارزه با آفات و بیماری های درختان مناطق سردسیری ( بافت، لاله زار، راین، ساردوئیه، شهربابک، دشت خاک) از جمله لکه غربالی و شانکر باکتریایی هسته داران با مشورت کارشناسان مربوطه

 گردو

·  جهت مبارزه با کرم خراط نسبت  اقدام به هرس شاخه های آلوده و خشک و سمبه زنی در کانال های فعال گردد.

·  حذف علف های هرز باغات ، استفاده از قیم در باغات

·  استفاده از کود پتاسه جهت پر کردن مغز

·  مبارزه با کرم خراط با کشتن لارو توسط مفتول فلزی قابل انعطاف ، مسدود کردن دالان های لاروی فعال ، تقویت درختان ، آبیاری منظم و کافی ، کوددهی ، رعایت اصول باغبانی  و هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آنها

نخلداران

·        مبارزه با آفت زنجره خرما در کانون های آلودگی با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی .

·        مبارزه با آفت کنه گرد آلود با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی .

·        انجام آبیاری نخلستان با دور ۴ تا ۵ روز ترجیحا در شب تا زمان برداشت

·        با توجه به گرمای هوا و وزش بادهای گرم، پوشش دهی کامل خوشه خرما جهت کاهش خسارت عارضه خشکیدگی خوشه خرما ،کاهش آفتاب سوختگی و خسارت پرندگان ضروری می باشد.

پسته داران

·  کاهش دور آبیاری و استفاده ار کودهای پتاسه محلول در آب

·  انجام محلولپاشی گوگرد در ساعات بعد از ظهر به علت هوای گرم و کاهش خسارت احتمالی

·  انجام نمونه برداری از برگ  از ۱۵ تیر ماه تا ۳۱ مرداد ماه نمونه برداری مجزا از درختانی که دارای رنگ پریدگی ، زردی و حاشیه خشکی دارند .

·  کشاورزان گرامی توجه داشته باشند هنگام محلولپاشی گوگرد ، سرلانسی که داخل تانکر قرار میگیرد باید در حال حرکت باشد و برای این منظور میتوانید از نیروی کارگری جهت تکان دادن سرلانس استفاده نمایید.

·  حذف علف های هرز باغات استفاده از قیم در باغات با درختان کوتاه قد جهت جلوگیری از آلوده شدن خوشه ها به بیماریهای قارچی

·  بازدید از باغات جهت کنترل آفت سنک به علت پوشش بالای علف هرز و میزبان آفت سنک

·  ردیابی و کنترل سن سبز با تله های نوری و سن قرمز با تله های روغنی

زراعت:

·   خرمن کوبی مزارع گندم و جو و خودداری از شخم زمین بعد از برداشت

·  شرایط جوی جهت کشت ذرت مناسب می باشد.  لذا جهت کاشت تابستانه ذرت نسبت به انتخاب نوع بذر هیبرید و میزان تراکم مناسب با کارشناسان کشاورزی مشورت گرددجهت کشت ذرت توصیه می گرد از گروه های متوسط رس ۴۰۰، ۵۰۰و ۶۰۰ استفاده گردد. مگر اینکه عملیات  چیدن و کاشت جهت حفظ رطوبت بهینه خاک از عصر تا صبح زود انجاک گیرد.

·  در مناطق جنوبی استان ، مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت ضروری می باشد و با توجه با توجه به خسارت آفت ساقه خوار خالدار ذرت در سال گذشته مقتضی است کشاورزان ضمن رعایت تاریخ کشت مناسب جهت جلوگیری ازخسارات احتمالی مشورت لازم را با کارشناسان مربوطه بعمل آورند

·  باتوجه به کاهش درصدرطوبت هوا درسطح استان وتشدید تبخیروتعرق گیاهی ،کاهش فواصل آبیاری ومصرف کود ازته نوبت اول بصورت سرک درمحصولات بهاره وتابستانه انجام شود.

·  در صورت لزوم مبارزه با کرم های پیله خوار مزارع نخود بهاره

·  در صورت لزوم مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت و چغندر قند

·    عدم انبار کردن و سیلو کردن گندم با رطوبت بیش از ۱۴ درصد جهت جلوگیری از رشد قارچ

·  برداشت محصولات گندم و جو رسیده جهت کاهش خسارت احتمالی آتش سوزی

·  مقدمات آماده سازی زمین محصولات تابستانه (ذرت–کنجد–-سورگوم)انجام شود

·  در مناطق گرمسیری در مزارع گندم جهت حرکت کمباین در قسمتهایی که خوابیدگی رخ داده است. ، جهت خوابیدگی باشد

·  کاشت زعفران از وقت خزان بوته ها یعنی از اوایل خرداد تا اواسط مهرماه

سالن های تولیدی، ، گلخانه ها و انبارها:

·        با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.

·        مصرف کودهای پتاسه در گلخانه ها جهت مقابله با تنش های محیطی

·        اطمینان از استحکام پوشش گلخانه و جلوگیری از خسارت به سازه های گلخانه ها در برابر وزش باد

·        ضدعفونی کردن درب ورودی و خروجی گلخانه ها جهت کاهش بیماری های قارچی

مرغداری ها

·        جهت تنظیم دما و تهویه در سالن های پرورش طیور : استفاده از مه پاش در سالن ها – آهک پاشی دیوارها و سقف بیرونی سالن ها جهت انعکاس نور – ضدعفونی کردن سالن ها- تغذیه نیمه شب مرغان تخمگذار جهت کاهش استرس گرمایی

دامداری ها

·        خودداری از تغذیه علوفه ریز به دام ها

·        تغذیه دام ها در ساعات خنک و قرار دادن آب مناسب و کافی در دسترس دامها

·        خودداری از دادن سیلوهای داغ به دام ها و استفاده از پوشش مناسب و سایه بان بر روی سیلوهای ذخیره مواد غذایی

پرورش ماهی

·        کنترل دمای آب استخرهای پرورش ماهی و استفاده از سایه بان روی استخرها

·        خودداری از تعویض آب استخرها در ساعات گرم روز

·        عدم تغذیه ماهیان در ساعات گرم شبانه روز

·          غذادهی بصورت نرمال در استخر های پرورش ماهیان گرمابی

·          نصب سایبان موقت در مزارع غیر مسقف پرورش ماهیان سردآبی

زنبورداران

·        با توجه به گرمای هوا قرار دادن کندوها در سایه، نصب سایه بان، استفاده از آب خنک و شربت رقیق برای تامین آب زنبورها، نصب محافظ بر روی دریچه پرواز زنبورها توصیه می شود.

·        رنگ آمیزی  کندوها با رنگ روشن یا زرد جهت کاهش اثر گرما

توصیه های هواشناسی کشاورزی جنوب کرمان

·         استفاده ازروش های تلفیقی برای مبارزه با آفات جالیزی

·        در مناطق جنوبی استان مبارزه با مینوز برگ مرکبات و تریپس انبه با استفاده از سموم توصیه می شود. همچنین آبیاری منظم و کافی باغات و مزارع سبزی و صیفی خصوصا مزارع گوجه فرنگی با توجه به افزایش دما انجام گیرد

·        انتقال سریع صیفی جات برداشت شده به اماکن مسقف ویا انبار با توجه به بالا بودن دمای هوا و جلوگیری از فساد محصول

جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بصورت رایگان در سامانه خودکار tahak.irimo.ir   عضو شوید.

You must be logged in to post a comment.