اداره کل هواشناسی استان کرمان

پیش بینی وضع هوا در چند روز آینده و توصیه های هواشناسی کشاورزی

مورخ ۰۲۱۰۹۷

 

تا روز چهارشنبه جوی آرام به همراه تداوم هوای سرد در سطح استان پیش بینی میشود. گفتنی است که کاهش دما تا پایان هفته آینده در استان پیش بینی میشود. جهت باد غالب در بیشتر مناطق  شمال شرقی تا جنوبی است

 باغبانی:

 • انجام تمهیدات لازم جهت کاهش خسارت سرمازدگی در مناطق جنوب، استفاده از فویل و پوشش پلاستیکی و همچنین آبیاری شبانه، تنظیم و تعمیر سیستم گرمایش توصیه می شود.
 • باتوجه به یخبندانهای زمستانه ، باغداران وکشاورزان کلیه مناطق سردسیری استان نسبت به انجام عملیات یخ آب زمستانه اقدام نمایند.
 • زعفران کاران جهت آبیاری دوم و سوم زعفران همراه با استفاده از کود های ماکرو با پتاس بالا و میکرو همراه با آب آبیاری را در دستور کار خود قرار دهند.
 • جهت مبارزه با پوره های زنجره مو (آفت جیر)نسبت به یخ آب زمستانه اقدام شود.
 • با توجه به تداوم هوای سرد از نهال های کشت بافی و پاجوش های تازه کشت شده محافظت بعمل آید
 • با توجه به زمان نزدیک شدن به فصل کاشت نهال توصیه می گردد کشاورزان از هم اکنون نسبت به حفر چاله و استفاده از کودهای دامی پوسیده در چاله اقدام نمایند.
 • نسبت به هرس شاخه های مزاحم و همچنین شاخه های خشک شده در تاج درختان اقدام گردد.
 • باغداران پس از ریزش برگها باتوجه به آغاز سرما ، نسبت به تغذیه درختان بصورت چالکود اقدام کنند
 • شخم سبک پاییزه در باغات جهت مبارزه با آفات آغاز گردد.

نخلداران

 • پوشش مناسب نهالهای خرما با توجه به افت دما
 • پابیل کردن کودهای آلی و حیوانی در باغات خرما اقدام شود.

پسته داران

 • اقدام به محلول پاشی فروت ست در باغاتی که سه هفته از خزان آنها نگذشته در هوای آرام و آفتابی گردد
 • محلول پاشی پایه های UCB ۱ پسته جهت ورود به فصل خزان
 • به منظور عدم تحریک درختان و جلوگیری از سرمازدگی زمستانه از هر گونه هرس سبز ، آبیاری و شخم عمیق خوداری گردد.
 • جهت مبارزه با سوسک سرشاخه خوار پسته ، با گذاشتن دسته های چوب نیمه خشک در بین درختان و اطراف باغ به عنوان تله و سوزاندن آنها در اسفند ماه اقدام گردد.

زراعت:

 • به کشاورزان محترم توصیه می شود جهت مبارزه با کرم سفید ریشه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کلینک های گیاه پزشکی مراجعه نمایند.
 • با توجه به شرایط جوی فصل کشت مزارع در جنوب استان در زمینه سازی کاهش خسارات مگس سفید مزارع با کارشناسان مربوطه در این خصوص مشورت شود.

  سالن های تولیدی و انبارها:

 • با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.
 • به منظور مقاوم سازی گیاه استفاده از کودها با پایه مس هر یک ماه یکبار و محلول پاشی با کودهای فسفره و پتاس انجام شود

زنبورداری

 • انتقال کندوها به مناطق گرمتر و دشتها و استفاده از تغذیه مکمل استفاده گردد.
 • زنبوردارها با تجه به سردی هوا به کاهش جمعیت کلونی ها و از تغذیه مکمل استفاده کنند

دامداری ها و مرغداری ها

 • تنظیم دمای شبانه مرغداری ها و دامداری ها مد نظر قرار گیرد.
 • با توجه به پایداری هوای سرد ، دامداران نسبت به انتقال دامها به مکانهای دارای سر پناه و سر پوشیده اقدام نمایند.
 • دامداری ها و گاوداری ها با توجه به روند کاهشی دما و پایداری هوا ی سرد از جیره غذایی پر کالری استفاده نمایند

 

مرکبات

 • در زمینه شیوع سپر دار زرد شرقی مرکبات با کارشناسان مربوطه مشورت به عمل آید.
 • با توجه به مشاهده آفت قرنطینه ای مگس میوه مدیترانه ای مقتضی است که کشاورزان مناطق آلوده با مشورت کارشناسان کشاورزی نسبت به انجام تمهیدات لازم شامل برداشت بموقع و مبارزه تلفیقی اقدامات لازم را معمول دارند .

 

جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بصورت رایگان در سامانه خودکار tahak.irimo.ir  عضو شوید.

You must be logged in to post a comment.