اداره کل هواشناسی استان کرمان

پیش بینی وضع هوا در چند روز آینده و توصیه های هواشناسی کشاورزی

مورخ  ۲۹۱۰۹۸ 

یکشنبه ناپایداریهای جوی بصورت افزایش ابر، وزش بادهای نسبتاً شدید و بارش پراکنده باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف در سطح استان پیش بینی میشود که این ناپایداریها تا روز سه شنبه بطور متناوب ادامه خواهد داشت. جهت باد غالب در سطح استان جنوبی می باشد در این مدت روند کاهش دما در استان رخ می دهد.

باغبانی:

 • با توجه به کاهش دما و احتمال خسارت سرما به محصولات جنوب استان، کشاورزان در این مناطق تمهیدات لازم را جهت کاهش خسارت بعمل آورند از جمله به تنظیم دمای گلخانه ها دقت داشته باشند و از اواسط شب تا طلوع خورشید به آبیاری مزارع با آب گرم چاه اقدام نمایند. همچنین در صورت امکان به پوشش مناسب مزارع خود اقدام کنند.
 • باغداران محترم با توجه به پایداری هوای سرد و فراهم شدن زمان مناسب برای یخاب زمستانه، در صورت فراهم بودن آبیاری از این فرصت برای یخاب زمستانه و کاهش خسارت آفات استفاده نمایند.
 • با توجه به وزش باد از قیم مناسب در نهالستانها استفاده شود.
 • باغداران نسبت به تغذیه درختان بصورت چالکود اقدام کنند.
 • باغداران به پوساندن کودهای دامی تازه ، در خارج از باغ اقدام نمایند.

نخلداران

 • پوشش مناسب نهالهای خرما با توجه به افت دما
 • پابیل کردن کودهای آلی و حیوانی در باغات خرما اقدام شود.

پسته داران

 • جهت مبارزه با سوسک سرشاخه خوار پسته ، با گذاشتن دسته های چوب نیمه خشک در بین درختان و اطراف باغ به عنوان تله و سوزاندن آنها در اسفند ماه اقدام گردد.
 • با توجه به اینکه لاروهای سوسک سرشاخه خوار پسته زیر پوست ضعیف درختان پسته زمستان گذرانی می کنند لذا هرس و حذف شاخه های ضعیف باعث کاهش جمعیت این آفت خواهد شد. لذا با تله گذاری چوب های تازه هرس شده، جمع اوری و سوزاندن آنها در اسفند ماه در کاهش جمعیت آفات و جلوگیری از خسارت به محصول در سال آینده بسیار موثر استاقدام گردد.
 • یخاب زمستانه برای کاهش جمعیت آفاتی مثل پسیل معمولی ، سرخورطومی، سن قرمز و پروانه پوست خوار پسته که در خاک زمستان گذرانی دارند مفید است

زراعت:

 • به کشاورزان محترم توصیه می شود جهت مبارزه با کرم سفید ریشه از یخاب، شخم . کودهای حیوانی پوسیده استفاده شود
 • با توجه به شرایط جوی فصل کشت مزارع در جنوب استان در زمینه سازی کاهش خسارات مگس سفید مزارع با کارشناسان مربوطه در این خصوص مشورت شود.
 • زیره کاران در اسرع وقت به کشت زیره اقدام نمایند

سالن های تولیدی و انبارها:

 • با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.
 • تنظیم دمای شبانه مرغداری ها مد نظر قرار گیرد.

زنبورداری

 • انتقال کندوها به مناطق گرمتر و دشتها و استفاده از تغذیه مکمل استفاده گردد.

دامداری

 • با توجه به پایداری هوای سرد ، دامداران نسبت به انتقال دامها به مکانهای دارای سر پناه و سر پوشیده اقدام نمایند
 • کنترل دما و استفاده از جیره غذایی پر کالری در گاو داری ها و واحدهای پرورشی صورت پذیرد

مرکبات

 • جهت جلوگیری از ضعیف شدن درختان مرکبات به برداشت میوه ها اقدام گردد.
 • در زمینه شیوع شپشک سپر دار زرد شرقی مرکبات با کارشناسان مربوطه مشورت به عمل آید.
 • با توجه به مشاهده آفت قرنطینه ای مگس میوه مدیترانه ای مقتضی است شخم، و جمع آوری میوه های آلوده و دفن آنها که کشاورزان مناطق آلوده با مشورت کارشناسان کشاورزی نسبت به انجام تمهیدات لازم شامل برداشت بموقع و مبارزه تلفیقی اقدامات لازم را معمول دارند .

 

جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بصورت رایگان در سامانه خودکار tahak.irimo.ir  عضو شوید.

You must be logged in to post a comment.