• اقدام به جمع آوری بادامهای آلوده و آتش زدن آن جهت مبارزه با زنبور مغز خوار بادام
 • خودداری از خاک ورزی باغ ها بالاخص در محوطه سایه انداز جهت حفاظت از سرما
 • خودداری از استفاده کود مرغی در خاک های شنی و شور و کوددهی مخلوط ( پنج تن کود مرغ با ۲۰ تن کود گاوی) در خاکهای شنی با آب شیرین
 • استفاده از کود مرغی به تنهایی از اواخر اسفند تا ۱۵ فروردین در سطح خاک و به میزان ده تن کود برای هر هکتار
 • به تعویق انداختن کود سرک اولیه در مناطق سردسیری (بهترین زمان مصرف کودازته در مزارع گندم وجو اواخر اسفندماه واوایل فروردین همراه با گرم شدن هوا می باشد)

 

توصیه های ایستگاه هواشناسی رفسنجان

 • غیر ضروری بودن محلول پاشی رقم کله قوچی و اوحدی و درهتان نر پسته
 • خودداری از هرس بعد از روغن پاشی مخصوصا هرس سنگین( بهترین زمان جهت هرس باغات تا زمانی که درخت در خواب زمستانی است می باشد )
 • خودداری از روغن پاشی بر روی درختان خیس جهت کاهش سرخشکیدگی
 • خودداری از روغن پاشی در دمای کمتر از ۵ درجه و بیشتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و وزش باد بالای ۵۰ کیلومتر بر ساعت
 • در صورت نیاز انجام روغن پاشی در هفته آخر اسفند ماه با توجه به شرایط مناسب جوی

 

توصیه های ایستگاه هواشناسی جیرفت

 • استفاده از کودهای ریز مغذی و پتاس( محلول در آب) جهت رشد متعادل مزارع غلات و کلزا و کاهش اثرات افت دما
 • خودداری از دپوی ذرت در محل های غیر مسقف به دلیل بالا بودن رطوبت
 • تمیز کزدن پوشش گلخانه جهت استفاده از حداکثری نور آفتاب
 • پوشش مناسب خوشه های خرما در مناطق بم، نرماشیر، فهرج و بورا با توجه به افت دما و زمان گرده افشانی خرما
 • خودداری از سم پاشی مزارع کلزا جهت مبارزه باعلف های هرز با توجه به روند کاهشی دما و اثر بخشی سموم علف کش در دمای بالاتر از ۵ درجه ( دمای ۵ و زیر ۵ درجه علاوه بر کاهش اثر علف کش ها، ممکن است به گیاه کلزا نیز خسارت وارد آورد)
 • انجام کوددهی پس از سپری شدن دوره سرما و حتی الامکان استفاده از کود سولفات آمونیوم، با توجه به نزدیک شدن به فصل استفاده از کود سرک در مناطق گرمسیر و معتدل،
 • استفاده از اسید هیومیک و مبارزه با شپشک های مرکبات با مشورت کارشناسان کشاورزی

زنبورداری

 • انتقال کندوها در ارتفاع بالاتر از سطح زمین و دور از مسیل ها و رودخانه های فصلی

 سالن های تولیدی، انبارها، دامداری ها و مرغداری ها

 • کنترل درجه حرارت و تنظیم دمای شبانه مرغداری ها ، دامداری ها ، گلخانه ها و سالنهای پرورش قارچ و انبارهای نهاده های کشاورزی جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت
You must be logged in to post a comment.