توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۱۵/۰۵/۱۴۰۲

 • اقدام به شست و شوی سطح برگ درختان به دلیل وجود گردوغبار در روزهای گذشته جهت انجام هرچه بهتر فعالیت های فتوسنتزی وفیزیولوژی گیاهی
 • انجام آبیاری منظم ، استفاده از کائولین و سایه بان در باغات انار جهت کاهش اثرات آفتاب سوختگی و ترکیدگی میوه با توجه به روند افزایشی دما
 • خودداری از آب پاشی بر روی درختان انگور، انار وانجیر جهت کاهش ترکیدگی محصول
 • مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه انتقال گندم های بذری برداشت شده به انبار و تنظیم دما و رطوبت انبار و انجام شخم عمیق  بعد از برداشت گندم نسبت جهت از بین بردن شفیره آفت هلیوتیس
 • تنظیم دما و تهویه در سالن های پرورشی و کم کردن جیره غذایی دام ها با توجه به پایداری هوای گرم
 • اقدام به حذف پاجوش ها در باغات زیتون
 • کنترل و مبارزه با آفت زنجره ریشه مو با مشورت کارشناسان گیاهپزشکی با توجه به مناسب بودن شرایط جوی جهت طغیان این آفت و اقدام به هرس سبز درختان انگور.

توصیه های ایستگاه هواشناسی رفسنجان

 • انجام آبیاری منظم و کاهش دور آبیاری و آبیاری ردیف ها بصورت یک در میان جهت کاهش اثرات گرما
 • استفاده نواری از نیتروژن و پتاسیم در سایه انداز تاج درخت تا اواسط مرداد هم زمان با به مغز رفتن باغات جهت داشتن محصول با کیفیت بالا
 • خودداری از گوگردپاشی در دمای بالای ۴۰ درجه
 • استفاده از سایه بان و پوشش های حفاظتی برای نهال های جوان و و شید یا کارتن در کرت ها جهت کاهش خسارت گرمای هوا
 • خودداری از حذف علف های هرز یکساله کف باغ تا موقع برداشت محصول
 • محلول پاشی با ترکیبات پتاسه محلول در آب جهت کاهش خسارت گرما
 • استفاده از کائولین( مارک سپیدان) برای کاهش خسارت پسیل و گرمازدگی زمانی که دور آبیاری بین ۳۵ تا ۴۰ روز است.

 

توصیه های ایستگاه هواشناسی جیرفت

 • تله گذاری و شکار مگس مدیترانه با مشورت کارشناسان کشاورزی
 • تنظیم دما و تهویه در گلخانه ها و استفاده از پوشش سایه بان در گلخانه ها، بستن دریچه های تهویه در گلخانه ها با توجه به وزش باد
 • پوشش دهی کامل خوشه خرما جهت کاهش خسارت عارضه خشکیدگی خوشه خرما با توجه به گرمای هوا و وزش بادهای گرم
 • انجام آبیاری نخلستان با دور ۴ تا ۵ روز ترجیحا در شب تا زمان برداشت
 • مبارزه با نسل بهاره زنجره خرما و کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی
 • خودداری از برداشت مزارع گندم و جو در ساعت گرم با توجه به خشکی، گرمی و کاهش رطوبت در این ساعات و بیشترین ریزش محصول در این زمان ها
You must be logged in to post a comment.