بازدید مدیر هواشناسی از استودیو پخش خبر کرمان

مدیرکل هواشناسی از استودیو خبر مرکز سیمای کرمان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان به دعوت مرکز صدا وسیما در راستای تعمیق روابط، مدیرکل ،گزارشگران هوا و کارشناس فناوری اطلاعات هواشناسی با مدیرکل و مجموعه کارشناسی صدا وسیمای مرکز کرمان دیدار کردند . در این دیدار که معاونین صدا، رادیو و خبر و نیز گویندگان مرکز صدا وسیما حضور داشتند  جدیدی با اشاره به اهم فعالیت ها و ارائه خدمات، فرآیند پایش جو و تهیه پیش بینی، کاربرمحور بودن اطلاعات و بهر وری با محوریت توسعه هواشناسی کاربردی، حفاظت از جان و مال مردم در مواجهه با پدیده های زیانبخش جوی را از اولویت ها و رسالت های علم هواشناسی برشمرد و با توجه به موقعیت  خاص اقلیمی استان ، استمرار فرصت پوشش خبری و اطلاع رسانی دقیق و به موقع  صدا و سیما توسط گزارشگران هواشناسی طی روز های آینده در جنوب استان کرمان را به منظور جلوگیری از خسارت سرمازدگی محصولات کشاورزی مورد تاکید قرار داد. در ادامه گزارشگران هوا در خصوص نحوه همکاری با برنامه های مختلف رادیو و تلویزیون گزارشی ارائه دادند. همچنین در این دیدار کارشناس فناوری اطلاعات هواشناسی در مورد تاچ اسکرین و نرم افزار مورد استفاده کنونی اطلاعاتی به حاضرین مطالبی ارائه نمود. مدیر کل صدا وسیما ضمن تشکر از مساعدت مستمر ومطلوب سنوات ماضی هواشناسی با مرکز صدا وسیمای کرمان گفت این همکاری فرصتی است تا هر دو دستگاه بتوانند بهترین خدمات  هواشناختی را به عامه مردم ارائه نمایند و از فرصت  بوجود آمده بهینه استفاده کنند. علی رمضانی در مورد ارائه خدمات صدا وسیمای به هواشناسی گفت در آینده به این مهم و همکاران گزارشگر هوا توجه ویژه ای خواهد شد .

در این دیدار همچنین ضمن تاکید بر خرید تجهیزات ویدئووال و آل این وان صفحه تاچ و مقرر شد جهت  تامین اعتبار، مدیران دو دستگاه نشست مشترکی با مدیریت برنامه و بودجه استان داشته باشند.

در ادامه مدیر کل هواشناسی از استودیو خبر مرکز کرمان دیدار و از نزدیک با تجهیزات و فضای کار آشنا شد.

You must be logged in to post a comment.