بازدید فرماندار راور از ایستگاه هواشناسی

اولین بازدید مدیر هواشناسی از استودیو پخش خبر کرمان
دی ۱۰, ۱۳۹۷
بازدید فرماندار راور از هواشناسی
دی ۱۰, ۱۳۹۷