پیش بینی وضع هوا در چند روز آینده و توصیه های هواشناسی کشاورزی

مورخ  ۲۱۰۱۹۸

تا روز شنبه ، احتمال رگبار  و رعد و برق بالاخص در ارتفاعات در شمال و غرب استان پیش بینی می شود. روز شنبه شاهد افزایش ابر،رگبار و رعد و برق و روز یکشنبه بارش های سنگین در استان خواهیم بود. در این مدت دما تغییرات محسوس نداد. جهت باد غالب غربی تا جنوبغربی است

باغبانی:

 • با توجه به بارش های هفته آینده اقدام به پاکسازی آبراهه ها در باغات اقدام گردد و در صورت امکان آب بندهای مناسب در اطراف باغ ها و زمین های زراعی ایجاد گردد.
 • باغداران محترم توصیه می شود جهت انجام لقاح مناسب در درختان، از سم پاشی و محلول پاشی در زمان گلدهی خودداری گردد.
 • از مصرف کود اوره در دوه گلدهی خودداری گردد.
 • تا روز جمعه شرایط جوی جهت روغن پاشی ، محلول پاشی و سم پاشی در باغات مناسب است
 • باغداران به ایجاد تشتک دور درختان در دامنه ها و ارتفاعات به منظور نفوذ بیشتر آب اقدام نمایند.
 • در باغ های گردو کوددهی با کودهای فسفات، پتاس وازت اقدام گردد.

نخلداران

 • شرایط جوی جهت گرده افشانی در ساعات گرم و آرام روز انجام گیرد.
 • شرایط جوی جهت انجام سم پاشی و محلول پاشی نخیلات مناسب می باشد.
 • نخلداران محترم جهت گرده افشانی نخل ها تا پایان هفته جاری فرصت باقی است.

پسته داران

 • برای مقابله به موقع به آفات سوسک سر شاخه خوار به ردیابی آفات با تله های فرمونی اقدام گردد
 • بهترین زمان جهت محلول پاشی در ساعات بدون باد و بارندگی می باشد
 • پنجشنبه و جمعه جهت عملیات محلول پاشی فروت ست و بر در باغات مناسب می باشد.
 • محلول پاشی فروت ست باید در هنگام تورم کامل جوانه ها و مشاهده فلس های رنگی انجام شود

زراعت:

 • با توجه به شروع مرحله ساقه دهی کلزا، کشارزان کلزا کار مناطق سردسیر استان شامل بافت، بردسیر و کرمان نسبت به مصرف حداقل ۱۵۰کیلوگرم کود فسفات آمونیوم در مزارع کلزا اقدام گردد.
 • مزارع گندم و جو کوددهی با کود ازته به صورت سرک را انجام دهند
 • با توجه به بارش های رخ داده ، سال زراعی جاری، سالی پر خطر در خصوص بیماریهای گندم خصوصا انواع بیماری های برگی و خوشه و سفیدک پودری، سپتریوز برگ و خوشه، لکه نواری باکتریای، فوزایوم خوشه، زنگ زرد و سن گندم و مچنین بیماری های کلزا خصوصا اسکلروتینیا کلزا پیش رو می باشد لذا ضروری است کارشناسان مراقبت و ستاد پیش آگاهی نسبت به پایش دقیق و کاهش خسارات فوق اقدام نمایند.

صیفی جات و جالیز

 • در جنوب استان با توجه به بارش های پیش رو در هفته آینده، اقدام به برداشت محصولات جالیزی و صیفی جات و انبارداری مناسب اقدام گردد.

سالن های تولیدی و انبارها:

 • با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.

دامداری و شیلات

 • با توجه به بارش های سنگین در هفته آینده از چرای دام در ارتفاعات و اطراف مسیل ها خودداری گردد
 • از تغذیه ماهی های قزل آلا در ساعات وزش باد شدید و ابری خوددای گردد.

مرکبات

 • به تغذیه درختان مرکبات اقدام گردد.
 • در زمینه شیوع شپشک سپر دار زرد شرقی مرکبات با کارشناسان مربوطه مشورت به عمل آید.

 

جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بصورت رایگان در سامانه خودکار tahak.irimo.ir  عضو شوید.

 

You must be logged in to post a comment.