دو گروه از دانشجویان رشته بهداشت محیط و مهندسی کشاورزی از اداره هواشناسی رفسنجان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان ،جهت ظرفیت سازی و همچنین ارتباط هواشناسی و دانشگاه ، دانشجویان از هواشناسی رفسنجان بازید نمودند. به گفته محمد باقری کارشناس همدیدی هواشناسی رفسنجان، این دانشجویان با هدف ارتقاء کیفیت درس مبانی هواشناسی در کشاورزی از رشته های  گیاه شناسی، باغبانی  و خاک شناسی از پلاتفرم و اداره هواشناسی رفسنجان بازدید به عمل آمد.

ایشان افزود روز گذشته نیز دانشجویان رشته بهداشت محیط از هواشناسی بازدید نمودند . وی خاطر نشان کرد در این بازدیدها دانشجویان با تجهیزات هواشناسی مستقر در ایستگاه هواشناسی و مبانی اولیه و کاربرد اطلاعات هواشناسی آشنا می شوند.

You must be logged in to post a comment.