بازدید دانشجویان از هواشناسی سیرجان

بازدید دانشجویان از هواشناسی رفسنجان
خرداد ۲, ۱۳۹۸
بیانیه روابط عمومی هواشناسی کرمان در خصوص شرکت در راهپیمایی روز قدس
خرداد ۲, ۱۳۹۸