دکتر سورنا ستاری از غرفه هواشناسی کشاورزی رفسنجان بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نمایشگاه توانمندی های مراکز رشد شهرستان رفسنجان افتتاح شد. دکتر سورنا ستاری در دانشگاه ولی عصر(عج) حضور یافت و پس از ادای احترام به قبور مطهر شهدای گمنام، آیین افتتاحیه این نمایشگاه را بجا آورد. در ادامه دکتر ستاری از غرفه های این نمایشگاه بازدید کرد و با توانمندی های آنان آشنا شد.  هواشناسی کشاورزی رفسنجان نیز در این نمایشگاه در کنار مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان به ارائه خدمات پرداخت.

You must be logged in to post a comment.