بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از غرفه هواشناسی در رفسنجان

بازدید مدیر کل هواشناسی استان کرمـان از گروه مدیریت بحران شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان
دی ۱۲, ۱۳۹۸
تقدیر از خدمات هواشناسی رفسنجان
دی ۱۲, ۱۳۹۸