امروز سرعت وزش باد در اکثر مناطق خصوصاً  شرق  و شمال استان افزایش می یابد که تا فردا ادامه خواهد داشت . لذا طی امروز و فردا در شرق استان سرعت وزش باد موجب وقوع طوفان شن و خاک خواهد شد. بیشینه سرعت وزش باد فردا (دوشنبه) پیش بینی میشود. جهت باد غالب جنوبی است. تا روز چهارشنبه دما نیز تغییرات محسوسی ندارد

باغبانی:

·  با توجه به وزش باد از قیم مناسب در نهالستانها استفاده شود.

·  باغداران نسبت به تغذیه درختان بصورت چالکود اقدام کنند.

·  از کوددهی با کودهای حیوانی نپوسیده و آبیاری بعد از آن خودداری گردد.

·  به حذف پاجوش های انار اقدام شود.

·  با توجه به سرمای هوا به پوشش مناسب نهال های جوان در باغ و نهالستانها جهت مقابله با سرما اقدام گردد.

·  با توجه به سرمای هوا در اکثر مناطق استان، یخاب زمستانه جهت تامین بخشی از نیاز سرمایی و مبارزه با آفات انجام گیرد.

·  شرایط جوی جهت طغیان آفت مگس مدیترانه ای مناسب است لذا جهت کنترل آفت توصیه می شود به برداشت به موقع میوه های رسیده، نگهداری میوه های آلوده در کیسه های ضخیم و بدون منفذ و یا دفن میوه های آلوده در عمق ۵۰ سانتی متری اقدام گردد

·  جهت حفظ خواب درختان و عدم قطع و تحریک ریشه های درختان ، از هر گونه عملیات چال کود خودداری گردد.

·  باغداران به پوساندن کودهای دامی تازه ، در خارج از باغ اقدام نمایند

·  در مناطق سردسیر استان به رادیاتور ادوات و ماشین آلات کشاورزی ضد یخ اضافه شود و در محل سر پوشیده قرار گیرند

نخلداران

·        پوشش مناسب نهالهای خرما با توجه به افت دما

·        پابیل کردن کودهای آلی و حیوانی  در باغات خرما اقدام شود.

 

پسته داران

·  به منظور عدم تحریک درختان و جلوگیری از سرمازدگی زمستانه از هر گونه آبیاری  و شخم عمیق خوداری گردد.

·  جهت مبارزه با سوسک سرشاخه خوار پسته ، با گذاشتن دسته های چوب نیمه خشک در بین درختان و اطراف باغ به عنوان تله و سوزاندن آنها در اسفند ماه اقدام گردد.

زراعت:

·  به کشاورزان محترم توصیه می شود جهت مبارزه با کرم سفید ریشه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کلینک های گیاه پزشکی مراجعه نمایند.

·   با توجه به شرایط جوی فصل کشت مزارع در جنوب استان در زمینه سازی کاهش خسارات مگس سفید مزارع با کارشناسان مربوطه در این خصوص مشورت شود.

·  زیره کاران در اسرع وقت به کشت زیره اقدام نمایند

  سالن های تولیدی و انبارها:

·        با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.

·        به منظور مقاوم سازی گیاه استفاده از کودها با پایه مس هر یک ماه یکبار و محلول پاشی با کودهای فسفره و پتاس انجام شود

·        تنظیم دمای شبانه مرغداری ها مد نظر قرار گیرد.

زنبورداری

·        انتقال کندوها به مناطق گرمتر و دشتها و استفاده از تغذیه مکمل استفاده گردد.

دامداری

·        با توجه به پایداری هوای سرد ، دامداران نسبت به انتقال دامها به مکانهای دارای سر پناه و سر پوشیده اقدام نمایند

·         

·        کنترل دما و استفاده از جیره غذایی پر کالری در گاو داری ها و واحدهای پرورشی صورت پذیرد

مرکبات

·        جهت جلوگیری از ضعیف شدن درختان مرکبات به برداشت میوه ها اقدام گرددو

·        در زمینه شیوع  سپر دار زرد شرقی مرکبات با کارشناسان مربوطه مشورت به عمل آید.

·        با توجه به مشاهده آفت قرنطینه ای مگس میوه مدیترانه ای مقتضی است که کشاورزان مناطق آلوده با مشورت کارشناسان کشاورزی نسبت به انجام تمهیدات لازم شامل برداشت بموقع و مبارزه تلفیقی اقدامات لازم را معمول دارند .

 

جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بصورت رایگان در سامانه خودکار tahak.irimo.ir  عضو شوید.

You must be logged in to post a comment.