میزان بارندگی و وضعیت جوی  در جلسه شورای مدیریت بحران  استان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان مبنب بر پیش بینی فعالیت سامانه بارشی در استان جلسه مدیریت بحران با حضور مجید سعیدی مدیرکل مدیریت بحران استان, برخی از اعضای شورای مدیریت بحران استان و فرمانداران جنوب و جنوب غرب استان در محل سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید.

در این جلسه  جدیدی مدیر کل هواشناسی استان گزارشی از پیش بینی های هواشناسی در مورد میزان بارش و مناطق تحت تاثیر در استان ارائه داد.

 

You must be logged in to post a comment.