پیش بینی وضع هوا در چند روز آینده و توصیه های هواشناسی کشاورزی

مورخ  ۰۹۰۵۹۸

روز چهارشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوائل شب در ارتفاعات جنوب استان بارشهای پراکنده  پیش بینی می شود.در مناطق شرق و جنوبشرق استان پدیدۀ غالب وزش باد و گرد و خاک می باشد. همچنین دمای هوا طی هفتۀ جاری بطور نسبی در استان افزایش می یابد. جهت باد غالب در مناطق جنوبی ، جنوبی و در سایر مناطق شرقی می باشد.

توصیه های کلی باغبانی:

 • به کشاورزان توصیه میشود با توجه به ماندگاری درجه حرارت بالای هوا نسبت به تنظیم دور آبیاری مزارع و کوتاه کردن دور آبیاری باغات در حد امکان اقدام نمایند آبیاری باغ ها در شب و ساعات خنک روز انجام شود.
 • برداشت محصولات باغی در ساعات خنک روز انجام گیرد و بلافاصله بعداز برداشت به محل سایه و خنک منتقل شوند.
 • با توجه به وقوع باد نسبتا شدید و گرمای هوا تا اواخر هفته جاری، به کشاورزان توصیه می گردد عملیات آبیاری بارانی ، محلول پاشی ، استفاده از علف کش ها و سم پاشی را در ساعات آرام و خنک روز اقدام نمایند
 • جهت کاهش تبخیر از سطح استخرهای کشاورزی و منابع آب روباز از پوشش مناسب از جمله استفاده قطعات یونولیت استفاده شود
 • با توجه به گرمای هوا، جهت کاهش آفتاب سوختگی و حفظ درختان در شرایط هوای گرم، از کودددهی با کودهای دامیو آب پاشی بر روی درخت و درختچه هایی که گل دارند خودداری گردد.
 • با توجه به گرمای هوا به گردشگران، روستاییان و مرتعداران توصیه می شود از روشن کردن آتش در سطح عرصه های منابع طبیعی استان جدا خودداری نمایند.
 • جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه ها و کاهش تنش گرمایی نسبت به پاشش کائولین بر روی تاج درختان، استفاده از مالچ های پالچ مناسب مثل مقوا، کاه و کلش روی سطح کرت ها و یا احداث سایبان اقدام نمایند.

باغداران انار( کرمان، زرند، چترود، راین)

 • با توجه به روند افزایش دما در باغات انار جهت  کاهش خطر شته ها از حذف تنه جوش ها ی انار خودداری گردد.. شایان ذکر است محلول پاشی کود میکرو کامل نیز در کاهش شته ها موثر می باشد.
 • با توجه به بینی پیش وزش باد شدید انارکاران محترم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از افتادگی درختان از انجام آبیاری سنگین خودداری کنند.
 • باغداران انار جهت کاهش ترکیدگی محصول به ثابت بودن دور آبیاری و نه داشتن علف های هرز یکساله در کف باغ اقدام واز آب پاشی درختان خودداری کنند.
 • جهت کاهش آفتاب سوختگی و کاهش تبخیرو مقابله با کرم گلوگاه ، از محلولپاشی کائ.لین روی تاج درختان انار و خالی کردن تاج میوه ها انار استفاده شود.

نخلداران( استان کرمان و هرمزگان و زاهدان)

 • با توجه به افزایش دما ، باغداران نسبت به آبیاری منظم باغات و نخیلات در ساعات خنک روز اقدام نمایند.
 • جهت حفظ میوه خرما از آفتاب سوختگی و خسارت پرندگان از حصیر یا پارچه دور خوشه های خرما استفاده گردد.
 • با توجه به پایداری جوی و وزش باد در ساعات بعدازظهر، سم پاشی و محلول پاشی روی نخیلات و باغات به ساعات صبح موکول گردد.
 • انجام عملیات سمپاسی علیه کنه گرد الود نخلیات درزمانی که شدت وزش باد زیاد نیست اقدام شود.
 • با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و دمایی جهت فعالیت سوسک سرخرطومی و حنایی ردیابی به صورت مستمر با تعویض فرمون و بازدید تله ها اقدام شود. و در صورت مشاهده به مراکز یا مدیریت جهاد کشاورزی جهت مبارزه اطلاع رسانی گردد.
 • باتوجه به افزایش دما برای مبارزه با کنه گردآلود و کرم میوه خوار نخیلات، استفاده از دیازینون(۲٫۵ لیترسم در هزار لیتر آب) و نیسرون (یک لیتر سم در هزار لیترآب) توصیه می گردد.
 • استفاده از کنه کشهای با دوره کارنس کوتاه در نخلستان ها ی بروات، بندرلنگه و پارسیان در ساعات افت سرعت باد صورت پذیرد . برای ارقام حساس نخیلات استفاده از کنه کش توصیه می گردد.

پسته داران( کرمان،زرند، سیرجان، شهربابک، انار، رفسنجان، زاهدان)

 • با توجه به روند افزایشی دما، از گوگرد پاشی در باغاتی که دچار تنش خشکی و کم آبی می باشند خودداری گردد.
 • از افزودن هر گونه سم و روغن به گوگرد خودداری گردد.
 • بهترین زمان انجام گوگرد پاشی دمای ۲۵ درجه( ساعات غروب تا قبل از ظهر) می باشد. لذا از گوگرد پاشی در ساعات گرم روز و دمای بالای ۳۸ درجه خودداری گردد.
 • از گوگرد پاشی در ساعات شب خودداری گردد
 • با توجه به مشاهده لارو هلیوتیس (لاروسبزرنگ) در بعضی باغات پسته شهرستان شهربابک در صورت ضرورت به مبارزه شیمیایی علیه این آفت با مشورت کارشناسان اقدام کنید
 • در باغات پسته که در مرحله نخودی هستند جهت کامل شدن خوشه ها به محلول پاشی کلسیم در ساعات خنک و آرام روز اقدام نمایند
 • زمان پر شدن مغز پسته بهترین زمان جهت انجام آزمایش برگ است
 • با توجه به بالا بودن رطوبت و افزایش دما ، احتمال طغیان آفات پسیل و سن قرمز پسته وجود دارد. لذا باغداران به بازدید مرتب و رصد این آفات اقدام و در صورت نیاز به کنترل انها اقدام شود
 • با توجه به شروع آلودگی پسیل پسته در برخی مناطق شهربابک در صورت نیاز به مبارزه از سموم کم خطر و صابون های کشاورزی اقدام نمایید.
 • بهترین زمان جهت محلول پاشی در ساعات بدون باد و آرام می باشد.
 • در صورت مشاهده سوسک سرشاخه خوار پسته با مشورت کارشناسان کشاورزی به بررسی و نابود کردن کانون های آلوده اقدام شود
 • با توجه به گرمای هوا، هر چند در زمان پر شدن مغز پسته به ازت بیشتری نیاز است اما بهتر است ا مصرف کود اوره خودداری گردد و سولفات آمونیوم بیشتری در اختیار گیاه قرار گیرد
 • توصیه می شود در باغات پسته که به پسیل پسته یاشکرک آلوده شد ه اند از کودهای فسفره و پتاسه بیشتری استفاده گردد.
 • پسته داران در حد امکان دور آبیاری کوتاه تر وبا آب کمتر توصیه می گردد و در باغ های پسته که این هفته و هفته آینده نوبت آبیاری دارند، باغ های پسته با آب و یا خاک شور و باغ هایی با دور آبیاری بیش از ۴۰ روز از مصرف کودهای ازته ، کودهای دامی و گوگرد پاشی خودداری کنند.

بادام و میو ه های سردسیر( آلو، هلو و … )

 • جهت کنترل افت زنبور مغز خوار بادام به جمع آوری بادام های آلوده و خشکیده در روی زمین و سم پاشی در ساعات خنک روز اقدام گردد.
 • باغداران نسبت به مبارزه با کنه تارعنکبوتی درختان میوه با سموم مناسب توصیه شده اقدام نمایند
 • با توجه به شروع فصل مبارزه با آفت شپشک نخودی باغات بادام و به ( دانه های گرد و قهوه ای رنگ روی شاخه ها ) جهت تعیین زمان مبارزه شیمیایی با کارشناسان مشورت نمائید .
 • باغداران محترم مناطق حومه شهرستان شهربابک زمان مبارزه با نسل دوم کرم سیب برروی درختان به فرارسیده است در صورت ضرورت نسبت به مبارزه  شیمیایی علیه این آفت  با کارشناسان مشورت نمائید.

انگور داران

 • با توجه به گرم شدن هوا و تشکیل خوشه های انگور باغداران نسبت به تغذیه درختان به صورت کود آبیاری با کودهای پتاسه و تنظیم دورآبیاری باغات انگور اقدام نمایند
 • باغداران نسبت به انجام هرس سبز انگور و همچنین نسبت به مبارزه با نسل دوم کرم خوشه خوار انگور اقدام نمایند

گردو داران( سیرجان، بافت، شهربابک، راین، کوهبنان)

 • جهت کاهش خسارت آفت کرم خراط نسبت به هرس شاخه های خشکیده و سنبه زنی در کا نا ل های فعال درختان گردو در مناطق جوزم ،پاقلعه ، میمند اقدام گردد .

 

مرکبات( جیرفت، کهنوج، بم و استان هرمزگان)

 • مبارزه با آفات مرکبات مثل مگس مینوز و کنه مرکبات توصیه می گردد.
 • مبارزه با موش صحرایی با روش طعمه گذاری در باغات مرکبات و انبه توصیه می گردد.
 • ازهرگونه علمیات سمپاشی ومحلول پاشی تغذیه ای درمرکبات خوداری نمائید.
 • با توجه به گرمای هوا نسبت به طعمه پاشی مگس مدیترانه در ساعات بعد از ظهر اقدام گردد.

زراعت:

 • توصیه می شود با توجه به گرمای هوا نسبت به تنظیم دور آبیاری مزارع کلزا و باغات اقدام شود.
 • به دلیل وزش باد نسبتا شدید در طول هفته جاری، عملیات برداشت غلات در ساعات آرام روز انجام گیرد.
 • به علت گرمای هوا ، مزار عغلاتی که تا کنون برداشت نکردند جهت محفوظ ماندن از خطر آتش سوزی سریع تر برداشت و به انبار مناسب انتقال داده شوند.
 • با توجه به شرایط جوی مناسب جهت طغیان سن در غلات، به کشاورزان کلیه مناطق استان توصیه می شود نسبت به ردیابی سن در مزارع گندم و جو اقدام نمایند.جهت مبارزه با کارشناسان کشاورزی مشورت بعمل آید.
 • به کشاورزان مناطق سردسیر استان توصیه می شود در خصوص کشت سیب زمینی تسریع به عمل آورند

سالن های تولیدی و انبارها:

 • با توجه به گرم شدن هوا ،گلخانه داران نسبت به سرویس و تنظیم سیستم های خنک کننده و رطوبت ساز اقدام نمایند.
 • به دلیل تابش شدید نور ، از سایه انداز ، شید و مل پاشی در گلخانه ها جهت دستیابی به دمای مطلوب استفاده شود
 • مرغداران عزیز با توجه به دما و رطوبت بالا نسبت به تهویه اقدام نمایید.
 • به مرغداران توصیه می گردد جهت جلوگیری از استرس گرمایی متناسب با ظرفیت واحد خود جوجه ریزی نمایند.
 • با توجه به وزش تند بادهای لحظه ای گلخانه دارن از استحکام پوشش گلخانه و دامداران از محکم بودن سقف دامداری های سنتی اطمینان حاصل نمایند.

دامداری و شیلات

 • از تغذیه ماهی های قزل آلا در ساعات وزش باد شدید و ابری خوددای گردد.
 • از دستگاه هوادهی در استخر های سرپوشیده استفاده گردد.
 • به گاوداران عزیز توصیه میشود نسبت به تنظیم تهویه و بهداشت گاوداری ها اقدام نمایند.
 • با توجه بهماندگاری گرما و شدت دما به مرتعداران روستایی و عشایری توصیه می شود به منظور جلوگیری از تلفات دام و خسارت ، نسبت به چرای دام در شب و ساعات خنک روز اقدام نمایند.

زنبورداران :

 • با توجه به گرمای هوا از سایه بان برای کندوها استفاده گردد
 • در زمان مبارزه با سن گندم و جو توصیه می شود کندوهای زنبور عسل را جابه جا کنند.

نکاتی در مورد سم پاشی

 • کشاورزان محترم با توجه به بالا بودن جمعیت دشمنان طبیعی آفات در فصل بهار حتی الامکان از روش های غیر شیمیایی جهت مبارزه با آفات استفاده گردد.
 • در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی در ابتدای فصل از سموم کم خطر با دوز پایین استفاده گردد
 • زمان مبارزه با آفات مهم ترین فاکتور در مبارزه شیمیایی می باشد در صورت عدم رعایت زمان دقیق نه تنها با آفات مبارزه نمی شود بلکه دشمنان طبیعی آفات از بین می رود.
 • انجام مبارزه شیمیایی در اول صبح که هوا آرام می باشد و با استفاده از تجهیزات ( کلاه، ماسک، عینک و لباس) ضروری است.
 • حتی الامکان از اختلاط سموم خودداری گردد . در صورت اختلاط از کمترین دوز نسبت به زمانی که سم به تنهایی استفاده می شود استفاده شود
 • لازم به ذکر است همیشه اختلاط سم ابتدا با مقداری آب در تانکر انجام شود و سپس به حجم مورد نظر از اصول کار می باشد
 • باغداران محترم جهت جلوگیری از هر گونه مسمومیت، باغ های سم پاشی شده را با نصب اتیکت مشخص کنند.

جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بصورت رایگان در سامانه خودکار tahak.irimo.ir  عضو شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *