توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۰۱/۱۱/۱۴۰۲

 • خودداری از شخم عمیق جهت جلوگیری از آسیب زدن به ریشه های درختان و در معرض قرار دادن آنان در مقابل سرما، همچنین تحریک رشد رویشی
 • خودداری از انجام هر گونه سم پاشی و محلولپاشی با توجه به کاهش دما
 • استفاده از قیم مناسب در نهالستانها با توجه به وزش باد
 • پوشش مناسب تنه نهال های خود جهت حفاظت نهال های جوان از خطرسرمازدگی
 • تخلیه آب رادیاتورها و پمپ های آبیاری قطره ای
 • اقدام به حذف پاجوش های انار
 • خودداری از تغذیه ماهیان در ساعات اولیه صبح با توجه به دمای پایین آب

توصیه های ایستگاه هواشناسی رفسنجان

 • خودداری از حفر چاله در باغات تا رفع خطر سرمازدگی
 • اقدم به پوساندن کودهای دامی تازه در حاشیه باغ
 • انجام آزمایش خاک
 • گذاشتن دسته های چوب نیمه خشک در بین درختان و اطراف باغ به عنوان تله و سوزاندن آنها در اسفند ماه جهت مبارزه با سوسک سرشاخه خوار پسته

توصیه های ایستگاه هواشناسی جیرفت

 • پایش میزبان های آفت برگ خوارپاییزه در مزارع گندم، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار، بادمجان و پیاز
 • تمیز کزدن پوشش گلخانه جهت استفاده از حداکثری نور آفتاب، بستن درب تونل های پلاستیکی و در صورت امکان از یک پوشش پلاستیکی ثانویه نیز
 • تسریع در برداشت محصول کینوا
 • پابیل کردن کودهای آلی و حیوانی در باغات خرما

  سالن های تولیدی و انبارها:

 • با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.
 • به منظور مقاوم سازی گیاه استفاده از کودها با پایه مس هر یک ماه یکبار و محلول پاشی با کودهای فسفره و پتاس انجام شود

زنبورداری

 • انتقال کندوها به مناطق گرمتر و دشتها و استفاده از تغذیه مکمل
 • کاهش جمعیت کلونی ها و استفاده از تغذیه مکمل با توجه به سردی هوا

دامداری ها و مرغداری ها

 • تنظیم دمای شبانه مرغداری ها و دامداری ها
 • انتقال دامها به مکانهای دارای سر پناه و سر پوشیده با توجه به پایداری هوای سرد
 • استفاده از جیره غذایی پر کالری در دامداری ها با توجه به روند کاهشی دما و پایداری هوا ی سرد
 • استفاده از داروهای ضد انگل برای دام ها با توجه به کاهش دما و فعالیت انگلها
You must be logged in to post a comment.