روز یکشنبه جوی نسبتاً آرام در استان حاکم است. از روز دوشنبه تا پایان هفتۀ جاری وزش باد نسبتاً شدید ، گاهی شدید و گرد و خاک پدیدۀ غالب در استان خواهد بود. دمای هوا تغییرات محسوسی ندارد. و جهت باد غالب در سطح استان شمالی می باشد.

پسته داران

 • به باغداران توصیه می شود جهت مبارزه با پسیل پسته با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت نمایند.
 • محلول پاشی عنصر کلسیم در باغات پسته جهت جلوگیری ازعارضه لکه استخوانی انجام شود.

نخلداران

 • با توجه به افزایش دما خرماکاران در صورت مشاهده کنه گردآلود ، مبارزه با آن را با مشورت کارشناسان جهاد انجام دهند.
 • باغداران خرما نسبت به طعمه پاشی درختان خرما با توجه به شروع فعالیت آفت سوسک کرگدنی خرما اقدام نمایند.
 • با توجه به گرم شدن هوا نخلداران نسبت به پوشش خوشه های خرما جهت کاهش خسارت عارضه خشکیدگی خوشه اقدام نمایند.
 • مبارزه با آفت زنجره خرما با استفاده از روش های تلفیقی با مشورت کارشناسان مربوطه اقدام شود.
 • جهت مبارزه با کنه تارتن در نخیلات با بهره گیری از توصیه های کارشناسان حفظ نباتات اقدام شود.

زراعت:

 • کشاورزان کلیه مناطق استان در اسرع وقت نسبت به مبارزه با علفهای هرز مزارع کلزا،گندم و جو اقدام نمایند.
 • به کشاورزان مناطق سردسیر استان توصیه می شود از کشت ذرت خودداری نمایند.
 • زارعین محترم با توجه به رسیدگی محصول جو نسبت به برداشت به موقع آن اقدام نمایند. ودر صورت برداشت با کمباین به تنظیمات کمباین و جلو گیری از ریزش دانه توجه نمایند
 • زارعین محترم مبارزه شیمیایی باید با توجه به ماندگاری سموم انجام شود و توصیه می شود در ابتدای سال از سموم ضعیف تر استفاده گردد.
 • به زارعین توصیه می شود جهت برداشت غلات از کمباینهای دارای برگه معاینه فنی با نظارت جهاد کشاورزی استفاده نمایند
 • از سوزاندن بقایای غلات با توجه به وزش باد و حفظ بقایای گیاهی خودداری گردد.
 • کشاورزان نسبت به مبارزه با پوره سن گندم اقدام نمایند.

سالن های تولیدی و انبارها:

 • با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ انجام گردد.

کنترل دمای انبارهای محصولات انباری و نهاده های کشاورزی با دقت انجام گیرد.

 • گلخانه داران نسبت به استحکام سازه و پوشش گلخانه در برابر باد اقدام و در صورت مجهز بودن به سیستم هوشمند خودکار ، صحت کار دستگاه بررسی شود.
You must be logged in to post a comment.