تا روز چهارشنبه جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می شود. و جهت باد غالب در سطح استان شمالی تا شمال غربی است.

باغبانی:

 • برداشت محصولات باغی در ساعات خنک روز انجام و بلافاصله پس از برداشت به محل سایه و خنک انتقال، تا باعث بالا رفتن کیفیت و ماندگاری محصول گردد.
 • کلیه سمپاشی های باغات ، مزارع و فضای سبز استان در ساعات خنک، آرام و بدون وزش باد انجام شود.
 • با توجه به گرمای هوا جهت جلوگیری از تبخیر و حفظ رطوبت خاک از حذف علف های هرز پای درختان پرهیز گردد.
 • باغداران با توجه به شرایط خشکسالی نسبت به استفاده از کودهای پتاسه اقدام کنند.
 • باغدارانی که در معرض کم آبی قرار دارند ، تمهیدات لازم را متناسب با شرایط باغ خود شامل کم کردن تعداد شاخه ها ، تنک میوه ، مالچ کشی کف باغ و…جهت مقابله با خشکسالی به کار گیرند.
 • به انگورکاران توصیه می شود نسبت به ردیابی زنجره مو اقدام نمایند
 • باغداران انار قبل از شروع گلدهی درختان ، نسبت به آبیاری باغات خود اقدام نمایند. و با توجه به مناسب بودن شرایط جوی جهت طغیان شته در باغات انار، حذف پاجوش های آلوده ، جهت جلوگیری از آفت شته انجام گیرد.
 • به باغداران استان توصیه می شود کماکان نسبت به مبارزه با شته درختان بادام با سموم مناسب ادامه دهند.
 • با توجه به احتمال فراهم شدن شرایط طبیعی جهت رشد و تکثیر آفت شته بخصوص در درختان هسته دار و دانه دار نسبت به بازدید باغات جهت مبارزه با به صورت تلفیقی اقدام گردد
 • باغداران مناطق سردسیر استان با توجه به شرایط جوی مناسب، جهت جلوگیری از بیماری سفیدک ، هرس سبز وتنک کردن برگ انجام شود.
 • به باغداران به توصیه می شود جهت مبارزه با آتشک با کارشناسان مراکز خدماتی و مدیریت جهاد کشاورزی هماهنگی لازم را به عمل آورند.
 • باغداران محترم جهت مبارزه با آفات از روش های شیمیایی مانند تله فرمونی برای چوبخوار و از نوارهای زرد نیز جهت مبارزه با پسیل ها استفاده نمایند.
 • نظر به مشاهده آفت کنه گال زگیلی و شته، کشاورزان در باغات سردسیری (بافت، لاله زار، ساردوئیه، دهبکری) و مناسب بودن شرایط جوی جهت طغیان آنها، نسبت به حذف شاخه های آلوده و مبارزه تلفیقی با مشورت کارشناسان مربوطه اقدام گردد.

دامداری

 •  دامداران با توجه  به روند افزایشی دما اقدام به پشم چینی دام ها نمایند.
 • بیماری تب کریمه گنگو در اثر گزش حشرات و کنه ها ایجاد می گردد، به منظور کاهش جمعیت حشرات ناقل بیماری علی الخصوص تب کریمه کنگو نسبت به رعایت مسائل بهداشتی و سمپاشی اماکن و بدن دامها دقت کافی به عمل آید.
 • به مرتعداران توصیه می شود به دلیل روند صعودی دما تمهیدات لازم را جهت تامین آب شرب پایدار برای دام ها به عمل آورند.

زنبورداری

 • با توجه به گرمای هوا به ایجاد سایه بان بر روی کندو ها اقدام شود.
 • کندو های زنبور عسل به اطراف باغات انتقال یابند.
You must be logged in to post a comment.