در شرق استان وزش باد و گرد و خاک، در ارتفاعات جنوبی افزایش ابر و در سایر مناطق جوی نسبتا آرام پیش بینی میشود. تا روز چهارشنبه دما روند کاهش تدریجی را دارد. جهت باد غالب در سطح استان شمالی تا شمال شرقی است.

باغبانی:

 • آبیاری و تغذیه باغات جهت پرورش و رشد مناسب جوانه های زایشی گل اقدام گردد.
 • نسبت به هرس شاخه های مزاحم و همچنین شاخه های خشک شده در تاج درختان اقدام گردد.
 • باغداران نسبت به انجام آبیاری با همان دور قبلی تا اواسط پاییز اقدام نمایند.
 • مصرف ۳ تا ۵ هزار کودهای ریز مغذی با استفاده از روش محلول پاشی تا اواسط پاییز انجام شود.
 • باغداران انار نسبت به حذف و معدوم نمودن میوه های آلوده به کرم گلوگاه انار اقدام نمایند وتوصیه می شود جهت کاهش ترکیدگی پوست میوه، فاصله آبیاری در باغات انار منظم باشد
 • باغداران نسبت به جمع آوری میوه های آفت زده انار ، انجیرو… از روی درختان و ریخته شده در کف باغ اقدام نموده و میوه های جمع آوری شده را معدوم نمایند
 • به باغداران استان توصیه می شود کماکان نسبت به مبارزه با شته درختان و کنه تار عنکبوتی با سموم مناسب و یا مبارزه به صورت تلفیقی ادامه دهند.
 • باغداران گردو با پرهیز از عجله، بعد از طلوعی شدن نسبت به برداشت محصول اقدام شود تا هم کیفیت مغز بالا رود هم هزینه پوست کنی کاهش یابد.
 • به باغداران به توصیه می شود جهت مبارزه با آتشک با کارشناسان مراکز خدماتی و مدیریت جهاد کشاورزی هماهنگی لازم را به عمل آورند.
 • در صورت مبارزه شیمیایی از اختلاط سموم خودداری شود
 • نظر به مشاهده آفت کنه گال زگیلی و شته، کشاورزان در باغات سردسیری (بافت، لاله زار، ساردوئیه، دهبکری) و مناسب بودن شرایط جوی جهت طغیان آنها، نسبت به حذف شاخه های آلوده و مبارزه تلفیقی با مشورت کارشناسان مربوطه اقدام گردد

پسته داران

 • محلول پاشی فروت ست در باغات پسته ای که وارد خزان شد ه اند صورت پذیرد.
 • توصیه می گردد مراحل برداشت، فرآوری و انبارداری پسته طبق شرایط استاندارد و بهداشتی صورت پذیرد
 • با توجه به فرارسیدن زمان برداشت محصول پسته جهت جلوگیری از آلودگی به افلاتوکسین باغداران از چادرزنی دورنگ و سبدهای مشبک در برداشت پسته استفاده نمایند

.نخلداران

 • جهت کاهش خسارت پرندگان و وزش باد به محصولات، پوشاندن خوشه ها با پوشش مناسب اقدام شود

 

زراعت:

 • کشاورزان در مناطق ذرت کار استان با توجه به شرایط جوی مناسب با آفات ، به منظور کاهش خسارت کرم ساقه خوار خالدار ذرت و مبارزه با علف های هرز مزرعه با کارشناسان مربوطه مشورت نمایند
 • کلزاکاران مناطق غربی و جنوبی استان نسبت به کاشت و انجام آبیاری مزارع اقدام نمایند.
 • کلزاکاران مناطق غربی استان، نسبت به آماده سازی زمین و فراهم کردن شرایط کشت کلزا تا پایان شهریور اقدام نمایند .
 • با توجه به مساعد بودن شرایط دمایی جهت جوانه زنی بذور علفهای هرز پهن برگ به کشاورزان کلزا کار توصیه می شود نسبت به ماخار اراضی در نظر گرفته شده جهت کشت کلزا اقدام نمایند.
 • از سوزاندن بقایای غلات با توجه به وزش باد و حفظ بقایای گیاهی خودداری گردد.
 • آماده سازی و کاشت پیاز زعفران بصورت خشکه کاری در مناطق مستعد انجام شود.

سالن های تولیدی و انبارها:

 • با توجه به شرایط آب وهوایی ، گلخان هداران که خاک های شور و بستر شور دارند بهترین زمان در جهت آبشویی و اصلاح خاک فراهم می باشد. لذا در این زمینه اقدام گردد.
 • با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ انجام گردد.
 • با توجهخ به تفاوت زیاد بین دمای روز و شب ، گلخانه داران خیار نسبت به تنظیم دمای شبانه گلخانه اقدام نمایند.
 • کنترل دمای انبارهای محصولات انباری و نهاده های کشاورزی با دقت انجام گیرد.
 • با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز، گلخانه داران نسبت به تعمیر و سرویس تاسیسات گرمایشی گلخانه اقدام نمایند
 • گلخانه داران نسبت به استحکام سازه و پوشش گلخانه در برابر باد اقدام کنند و در صورت مجهز بودن به سیستم هوشمند خودکار ، صحت کار دستگاه بررسی شود.

دامداری

 • با توجه به گرمای روزانه که باعث تشدید تشنگی دام میگردد توصیه می شود چرای دام به صورت شبانه صورت پذیرد.
 • به مرتعداران توصیه می شود به دلیل روند صعودی دما وکمبود آب ،تمهیدات لازم را جهت تامین آب شرب پایدار برای دام ها به عمل آورند.
 • با توجه به شدت گرما مرتعداران محترم دام های خود را در نزدیک منابع آبی مستقر نمایند.

زنبورداری

 • با توجه به گرمای هوا تمهیدات لازم جهت ایجاد سایه برای کندوها اقدام شود.
You must be logged in to post a comment.