در بیشتر مناطق جوی نسبتا آرام حاکم است در شرق و جنوبشرق استان وزش باد نسبتا شدید به صورت لحظه ای به همراه خیزش گرد و خاک پیش بینی میشود. تا روز چهارشنبه دما تغییرات محسوسی نخواهد داشت. جهت باد غالب در سطح استان شمالی می باشد

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

باغبانی:

·  با توجه به نزدیک بودن زمان برداشت برخی از محصولات حتی الامکان از سم پاشی جلوگیری شود و در صورت نیاز به دوره ماندگاری سم توجه شود.

·  با توجه به کاهش دما ، آب‌پاشی فقط در باغ هایی توصیه می‌شود که رسیدگی در درختان زیر ١٠ درصد باشد و تشنه باشند . در درختان دارای رسیدگی بالاتر که پوسته نرم داشته باشد باعث زرد شدن میوه می‌شود و رویت میوه را کاهش می‌دهد.

·  خودداری از آب پاشی بر روی درختان انگور، انار وانجیر جهت کاهش ترکیدگی محصول و محلول پاشی با کود های پتاسه جهت بالا بردن مقاومت به خشکی

·  جمع آوری گل های خشکیده و پلاسیده بوته های رز جهت انجام غنچه دهی مجدد درختان

·  ردیابی آفت زنجره مو در باغات انگور

·   بازدید مزارع خربزه و کنترل عوامل خسارت زای سفیدک و کنه

·  مبارزه با آفات و بیماری های درختان مناطق سردسیری ( بافت، لاله زار، راین، ساردوئیه، شهربابک، دشت خاک) از جمله لکه غربالی و شانکر باکتریایی هسته داران با مشورت کارشناسان مربوطه

·  زعفران کارانی که تا کنون موفق به کشت زعفران نشده اند جهت کاشت زعفران از اواخر شهریور تا اواسط مهر ماه بسته به شرایط منطقه اقدام نمایید

 گردو

·  حذف علف های هرز باغات ، استفاده از قیم در باغات

·  مبارزه با کرم خراط با کشتن لارو توسط مفتول فلزی قابل انعطاف ، مسدود کردن دالان های لاروی فعال ، تقویت درختان ، آبیاری منظم و کافی ، کوددهی ، رعایت اصول باغبانی  و هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آنها

نخلداران

·        مبارزه با آفت زنجره خرما در کانون های آلودگی با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی .

·        مبارزه با آفت کنه گرد آلود با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی .

·        انجام آبیاری نخلستان با دور ۴ تا ۵ روز ترجیحا در شب تا زمان برداشت

·        نخلداران محترم نظر به فصل رسیدن و برداشت خرما باغداران در زمینه بستن خوشه های خرما ، استفاده از حفاظ های توری و برداشت خرما تدابیر لازم را بعمل آورند. همچنین مبارزه با کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی انجام گیرد.

پسته داران

·  کاهش دور آبیاری و استفاده ار کودهای پتاسه محلول در آب تا زمان برداشت

·  حذف علف های هرز باغات استفاده از قیم در باغات با درختان کوتاه قد جهت جلوگیری از آلوده شدن خوشه ها به بیماریهای قارچی

·  بازدید از باغات جهت کنترل آفت سنک به علت پوشش بالای علف هرز و میزبان آفت سنک

·  ردیابی و کنترل سن سبز با تله های نوری و سن قرمز با تله های روغنی

زراعت:

·   خرمن کوبی مزارع گندم و جو و خودداری از شخم زمین بعد از برداشت

·  از آنجایی که کشت محصول کلزا در مناطق سردسیری استان مانند بردسیر ، بافت و سیرجان از ۱۵ شهریور ماه آغاز می گردد . از آنجایی که قبل از شروع سرمای زود رس پاییزه ، بایستی به مرحله رزت کامل برسد . با توجه به مناسب بودن شرایط جوی در روزهای آینده، زارعین محترم نسبت به آماده سازی زمین جهت انجام کاشت به موقع مزارع کلزا اقدام نمایند

·  جهت انتخاب بذر هیبرید مناسب کاشت ارقام مختلف از کلزای زمستانه در مناطق ذکر شده با کارشناسان کشاورزی مشورت گردد.  با توجه به نظر کارشناسان میزان بذر مورد نیاز جهت کاشت کلزا با دستگاه ریز دانه کار ۱٫۵ تا ۲٫۵ کیلوگرم در هکتار می باشد.

·  با توجه به نزیک بودن زمان برداشت محصول ذرت علوفه ای یا سیلویی که همراه با خمیری شدن بلال می باشد. نسبت به انجام برداشت قبل از وقوع اولین سرمای پاییزه خصوصا در شهرستان بردسیر اقدام شود.

·  در مناطق جنوبی استان ، مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت ضروری می باشد و با توجه با توجه به خسارت آفت ساقه خوار خالدار ذرت در سال گذشته مقتضی است کشاورزان ضمن رعایت تاریخ کشت مناسب جهت جلوگیری ازخسارات احتمالی مشورت لازم را با کارشناسان مربوطه بعمل آورند

·  عدم انبار کردن و سیلو کردن گندم با رطوبت بیش از ۱۴ درصد جهت جلوگیری از رشد قارچ

·     برداشت محصولات گندم و جو رسیده جهت کاهش خسارت احتمالی آتش سوزی

·  در مناطق گرمسیری در مزارع گندم جهت حرکت کمباین در قسمتهایی که خوابیدگی رخ داده است. ، جهت خوابیدگی باشد

سالن های تولیدی، ، گلخانه ها و انبارها:

·        با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.

·        مصرف کودهای پتاسه در گلخانه ها جهت مقابله با تنش های محیطی

·        ضدعفونی کردن درب ورودی و خروجی گلخانه ها جهت کاهش بیماری های قارچی

دامداری ها

·        خودداری از تغذیه علوفه ریز به دام ها

پرورش ماهی

·        کنترل دمای آب استخرهای پرورش ماهی

·        غذادهی بصورت نرمال در استخر های پرورش ماهیان گرمابی

·          زنبورداران

·        خودداری از پوشش های تیره هنگام بازرسی کندوها

توصیه های هواشناسی کشاورزی جنوب کرمان

·         استفاده ازروش های تلفیقی برای مبارزه با آفات جالیزی

·        در مناطق جنوبی استان مبارزه با مینوز برگ مرکبات و تریپس انبه با استفاده از سموم توصیه می شود. همچنین آبیاری منظم و کافی باغات و مزارع سبزی و صیفی خصوصا مزارع گوجه فرنگی با توجه به افزایش دما انجام گیرد

·        جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بصورت رایگان در سامانه خودکار tahak.irimo.ir   عضو شوید.

You must be logged in to post a comment.