پدیده غالب روزهای آینده : جوی آرام

مخاطره احتمالی:

تا تا پایان هفته جاری جوی نسبتاً آرام و پایدار در اکثر مناطق استان پیش بینی می شود. از روز چهارشنبه بر شدت وزش باد و گرد و خاک در شرق و جنوبشرق استان افزوده خواهد شد جهت باد غالب در بیشتر مناطق جنوبی می باشد. دما نیز تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

·  باغبانی:

·  برداشت زعفران قبل از طلوع آفتاب و گرم شدن هوا

·  اقدام به برداشت و فرآوری مناسب محصول زرشک

·  جمع آوری میوه های پلاسیده کف باغ و تاج درختان و معدوم نمودن آنها

·  حذف پاجوش های زیتون جهت مبارزه با پسیل

گردو:

·  انجام عملیات مکانیکی در باغات گردوی آلوده به آفت کرم خراط در مناطق سردسیر

پسته داران:

·        خودداری از مصرف کود ازته در باغاتی که ریزش برگ داشتند.

·        انجام حداکثر دو آبیاری سنگین بعد از برداشت تا اسفند ماه

·        انجام آزمایش خاک بعد از برداشت محصول جهت اصلاح املاح خاک

·        خودداری از رها سازی ضایعات پوست نرم پسته (نخاله ها) در اطراف باغ و محل زندگی و پوسیدن این ضایعات در خاک و در چالکودهای نزدیک ریشه

 زراعت:

·  اقدام به کشت یونجه در مناطق گرمسیر

·  اتمام کشت جو ویونجه در مناطق سردسیر

  سالن های تولیدی، دامداری ها، گلخانه ها و انبارها:

·        تنظیم دمای سالن های پرورشی و عایق بندی سقف سالن های پرورشی جهت کاهش اتلاف انرژی

·        تنظیم دمای گلخانه با توجه به فیزیولوژی گیاه و تنظیم نور گلخانه جهت افزایش گل انگیزی

·        گرم نگه داشتن آب محلول پاشی و یا سم پاشی جهت جلوگیری از ایجاد تنش به ریشه گیاه

پرورش ماهی

·        کنترل دمای آب استخرهای پرورش ماهی

·        عدم تغذیه زیاد در ساعات سرد روز

·          زنبورداران

·        متراکم سازی کندوها و کاهش فضای خالی بین کندوها و حذف قابهای اضافی در کندوها

·        جابه جایی کندوها از مناطق سردسیر به گرمسیر

·        اقدام به تغذیه پاییزه زنبورهای عسل

You must be logged in to post a comment.