پدیده غالب روزهای آینده : جوی آرام

مخاطره احتمالی:

تا اوایل هفته آینده جوی نسبتاً آرام و پایدار در اکثر مناطق استان پیش بینی می شود. از روز جمعه روند کاهشی دما رخ خواهد داد جهت باد غالب در بیشتر مناطق جنوبی می باشد.

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

·  باغبانی:

·  اقدام به برداشت و فرآوری مناسب محصول زرشک

·  خودداری از انجام هر گونه هرس در باغات برگ ریز

·  انجام آبیاری دوم زعفران در آبان ماه قبل از محصول

·  حذف پاجوش های زیتون جهت مبارزه با پسیل

گردو:

·  انجام عملیات مکانیکی در باغات گردوی آلوده به آفت کرم خراط در مناطق سردسیر

پسته داران:

·        خودداری از مصرف کود ازته در باغاتی که ریزش برگ داشتند.

·        انجام حداکثر دو آبیاری سنگین بعد از برداشت تا اسفند ماه

·        انجام آزمایش خاک بعد از برداشت محصول جهت اصلاح املاح خاک

·        خودداری از رها سازی ضایعات پوست نرم پسته (نخاله ها) در اطراف باغ و محل زندگی و پوسیدن این ضایعات در خاک و در چالکودهای نزدیک ریشه

 زراعت:

·  اماده سازی زمین جهت کشت گندم و جو

·  انجام آبیاری به همراه محلول پاشی در مزارع کلزا و کینوا

  سالن های تولیدی، دامداری ها، گلخانه ها و انبارها:

·        تنظیم دمای سالن های پرورشی و عایق بندی سقف سالن های پرورشی جهت کاهش اتلاف انرژی

·        تنظیم دمای گلخانه با توجه به فیزیولوژی گیاه و تنظیم نور گلخانه جهت افزایش گل انگیزی

·        گرم نگه داشتن آب محلول پاشی و یا سم پاشی جهت جلوگیری از ایجاد تنش به ریشه گیاه

پرورش ماهی

·        کنترل دمای آب استخرهای پرورش ماهی

·        عدم تغذیه زیاد در ساعات سرد روز

·          زنبورداران

·        متراکم سازی کندوها و کاهش فضای خالی بین کندوها و حذف قابهای اضافی در کندوها

·        جابه جایی کندوها از مناطق سردسیر به گرمسیر

·        اقدام به تغذیه پاییزه زنبورهای عسل

You must be logged in to post a comment.