مورخ  ۱۴۰۷۹۸

امروز بعدازظهر هم در مناطق جنوبی استان ، رشد ابرهای همرفتی و احتمال رگبار باران ، رعد و برق و وزش تند بادهای لحظه ای پیش بینی میشود که شدت آنها به مراتب از روزهای قبل کمتر خواهد بود.فردا از شدت ناپایداری در این مناطق کاسته خواهد شد.

اما از فردا شرایط برای وقوع طوفان شن و خاک در شرق استان مهیاست. ازین رو در مناطقی همچون فهرج و ریگان، وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.در برخی مناطق شمال و شمالغرب استان هم وزش تندبادهای لحظه ای و گرد و خاک پیش بینی میشود.

جهت باد غالب در  مناطق جنوبی، جنوب شرقی و در سایر مناطق شرقی تا شمال شرقی می باشد. در این مدت تغییر محسوسی ندارد.

توصیه های کلی باغبانی:

 • جهت تقویت جوانه های زایشی سال بعد ، پس از برداشت میوه تمام درختان نسبت به محلول پاشی فروت ست اقدام گردد.
 • در نهالستانها اقدام به پیوند نهال گردد
 • ردیابی آفت مگس مدیترانه ای در کلیه باغات استان، جمع آوری میوه های آلوده به مگس مدیترانه، دفع و سوزاندن آنها از گسترش آفت جلوگیری می کند.
 • جهت مقابله با بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه آلوده، بعد از ریزش برگها نسبت به پاشش محلول اکسی کلرور مس با مشورت کارشناسان مشورت گردد. میوه های آلوده پس از برداشت باغات جمع آوری و معدوم گردند
 • افزایش تدریجی دور آبیاری باغات جهت مقاوم سازی درختان
 • از قرار دادن آب در تنه درختان جهت جلوگیری از پوسیدگی طوقه خودداری گردد.
 • تنظیم فاصله بین آبیاری ها جهت جلوگیری از تنش درختان
 • مبارزه با کنه تارعنکبوتی درختان میوه با سموم مناسب توصیه شده
 • آفتاب دهی محصولات برداشت شده گردو و پسته

باغداران انار( کرمان، زرند، چترود، راین)

 • برداشت انارهای زودرس جهت کاهش خسارات آفات انار
 • خودداری از کوددهی باغات انار با کودهای دامی و استفاده از کودهای نیترات پتاسیم و ترکیبات کلسیم جهت رنگ گیری بهتر و مقاومت به ترکیدگی میوه های انار
 • برداشت سریع و انبار کردن انارهای رقم ملس جهت جلوگیری از عارضه قهوه ای شدن و دانه سفیدی
 • باغداران انار جهت کاهش ترکیدگی محصول به ثابت بودن دور آبیاری و نگه داشتن علف های هرز یکساله در کف باغ اقدام و از آب پاشی درختان خودداری کنند.
 • حذف شاخه های خشک و برخی از نرک های انار ( هرس شدشد انار ضرورت ندارد)

نخلداران( استان کرمان و هرمزگان و زاهدان)

 • شست و شوی خوشه های خرما و تسریع در برداشت خوشه های رسیده قبل از ترشیدگی
 • نخلداران شهرستان بم، به منظور مبارزه تلفیقی با نسل دوم آفت زنجره خرما از طریق نصب کارت و نوار چسبیده، کاهش تراکم نخلستان و مبارزه شیمیایی کانون های آلوده ، به کلینیک های گیاهپزکی و مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه نمایند.

پسته داران ( کرمان،زرند، سیرجان، شهربابک، انار، رفسنجان، زاهدان)

 • عدم استفاده از محلول پاشی یک هفته قبل از برداشت
 • برداشت پسته های رسیده بالاخص در مناطقی که ریزش برگ و جوانه مشاهده می شود
 • حذف علف های هرز باغ قبل از برداشت
 • محلول پاشی فروت ست بعد از برداشت
 • از گونی های پلاستیکی برای انبار کردن محصول خودداری گردد.
 • مقابله با آفت سوسک سرشاخه خوار با تله گذاری با چوبهای نیمه خشک با مشورت کارشناسان کشاورزی

توصیه های مرحله فرآوری پسته جهت کاهش افلاتوکسین

 • خودداری از تلانبار کردن محصولات بیش از ۸ ساعت جهت جلوگیری از رشد قارچ افلاتوکسین
 • انجام عملیات فرآوری باید با حداکثر سرعت و دقت
 • از انباشتن میوه ها( پوست گیری شده یا نشده) در ترمینال خودداری
 • عدم استفاده مجدد آب حاصل از شستشوی پسته ها در ترمینال فرآوری به علت احتمال آلوده بودن آب به اسپورهای قارچ
 • جدا سازی پسته های ریز، بدشکل و لکه دار که معمولا دارای احتمال آلودگی بیشتری هستند از پسته های سالم
 • رعایت اصول بهداشتی و تمیز کردن محوطه و دستگاهها در ترمینال ضبط و مراحل فرآوری
 • رعایت اصول بهداشت فردی باید توسط کارمندان
 • نظافت الزامی روزانه کلیه دستگاهها و محوطه ضبط
 • قرار دادن دستگاه های فرآوری داخل فضای بسته و مسقف
 • حتی الامکان از خشک کن های دارای تجهیزات کنترل دما و محاسبه زمان لازم برای خشک شدن پسته استفاده گردند.
 • رطوبت پسته قبل از انتقال به انبار باید ۴ تا ۶ درصد باشد.
 • قابل توجه کشاورزان محترم: کنترل افلاتوکسین در مرحله برداشت پسته
 • زمانی که حدود ۷۰ درصد میوه ها رسیده باشند زمان مناسبی برای برداشت می باشد زیرا در صورت تاًخیر، زمینه مساعد و زمان مناسب جهت آلودگی مهیا می گردد.
 • محصول چیده شده همیشه در یک طرف پارچه مخصوص برداشت ریخته و جمع آوری شود.
 • از مخلوط کردن پسته هایی که قبل از برداشت روی زمین ریخته اند با پسته های تازه چیده شده خودداری شود چون احتمال آلودگی پسته های روی زمین ریخته شده بیشتر است.
 • زمان چیدن و انتقال میوه به ترمینال فرآوری به حداقل کاهش داده شود.
 • از انباشتن محصول برداشت شده به صورت توده در مدت زمان طولانی خودداری گردد، زیرا این امر دما و رطوبت لازم برای رشد قارچ را در توده فراهم میکند . طوری برنامه ریزی گردد که میوه ها بلافاصله پوست گیری ، شستشو و خشک گردند.
 • حتی الامکان برداشت محصول در ساعات اولیه روز انجام و امکان نگهداری آن در سایه تا زمان انتقال از باغ فراهم گردد.
 • استفاده از تله های نوری در شب و برای سن سبز و از تله های روغنی در روز و برای سن قرمز
 • خودداری از دادن کودهای ازته با به مغز نشستن درختان پسته در صورت کمبود آب
 • آبیاری مرتب و آزمایش برگ برای درختانی که در مرحله پر شدن مغز می باشند
 • استفاده از چادر دو رنگ و سبدهای مشبک در برداشت پسته

روش های مبارزه با نماتد غده ریشه:

 • اصلاح بافت خاک، تقویت درختان و استفاده از کودهای پتاسه در جهت افزایش مقاومت گیاه ( جمعیت نماند در خاک هایی با بافت سبک و شنی بیشتر است)
 • استفاده از سموم نماتد کش با نظر کارشناس کشاورزی
 • رعایت اصول بهداشتی ، شستشوی وسایل و ادوات کشاورزی پس از پایان کار در زمین و باغات آلوده

بادام و میو ه های سردسیر( آلو، هلو و … )

 • برداشت میوه سیب در مناطقی که در مرحله رسیدن کامل بوده و غوطه ور نمودن در محلول کلسیم
 • محلول پاشی درختان بادام با کود های کامل قبل از ریزش برگها
 • جمع آوری بادام های آلوده و خشکیده در روی زمین و سم پاشی در ساعات خنک روز ، جهت کنترل افت زنبور مغز خوار بادام
 • اقدام به ردیابی زنجره مو در باغات بادام، اقدام به کاهش دور آبیاری و افزایش میزان آب آبیاری با توجه به زمان پرشدن مغز.
 • برداشت بادام در زمان رسیدگی کامل و به تفکیک رقم و خشک کردن محصول در سایه انجام گیرد..

گردو داران( سیرجان، بافت، شهربابک، راین، کوهبنان)

 • هرس شاخه های خشکیده ، تزریق سم و سنبه زنی در کانال های فعال درختان گردو جهت کاهش خسارت آفت کرم خراط

مرکبات( جیرفت، کهنوج، بم و استان هرمزگان)

 • آبیاری مزارع سبزی و صیفی در شب یا ساعات خنک روز
 • مبارزه با آفات مرکبات مثل مگس مینوز و کنه مرکبات و طعمه پاشی مگس مدیترانه در ساعات بعدازظهر
 • مبارزه با موش صحرایی با روش طعمه گذاری در باغات مرکبات و انبه
 • خوداری ازهرگونه علمیات سمپاشی ومحلول پاشی تغذیه ای درمرکبات

زراعت:

 • جهت جلوگیری از خسارت ناشی از سرمازگی در مناطق سردسیر نسبت به کشت به موقع کلزا تا تاریخ ۱۵ مهرماه اقدام گردد.
 • جهت پر شدن مغز کنجد و آفتابگردان از کودهای ازته استفاده گردد.
 • اقدام به کاشت پیاز زعفران
 • از سوزاندن و شخم بقایای مزارع گندم و جو برداشت شده خودداری گردد

زعفران( زرند، کرمان زرند، دشتخاک، کوهبنان)

 • انجام اولین آبیاری زعفران برا اساس پایدری میانگین دما ی محیط ۱۵ تا ۱۸ درجه به صورت یک هفته
 • خودداری از دادن هر گونه کود قبل از آبیاری اول زعفران
 • خودداری از انجام آبیاری سنگین در نوبت اول
 • خودداری از جابه جایی پیاز زعفران به منظور کاشت در مزرعه جدید

سالن های تولیدی و انبارها:

 • در مناطق گرمسیر، گوجه نشا شده تا اواخر شهریور از محل تولید نشاء به گلخانه انتقال می گردد
 • در مناطق سردسیری بستر کاشت جهت انتقال بوته های توت فرنگی به زمین اصلی آماده، بوته های توت فرنگی خریداری و تا اوسط مهرماه به زمین اصلی ( گلخانه ) منتقل گردد..
 • به مرغداران توصیه می گردد جهت جلوگیری از استرس گرمایی متناسب با ظرفیت واحد خود جوجه ریزی نمایند.
 • با توجه به وزش تند بادهای لحظه ای گلخانه دارن از استحکام پوشش گلخانه و دامداران از محکم بودن سقف دامداری های سنتی اطمینان حاصل نمایند.
 • به گاوداران عزیز توصیه میشود نسبت به تنظیم تهویه و بهداشت گاوداری ها اقدام نمایند.
 • با توجه به تفاوت بین دمای حداقل و حداکثر ، تنش های دمایی در مرغ دای و گاوداری ها کنترل شود.

جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بصورت رایگان در سامانه خودکار tahak.irimo.ir  عضو شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *