توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۰۳/۰۹/۱۴۰۲

 • انتقال پاجوش های زرشک به باغ در مناطق نیمه گرمسیری استان
 • خودداری از کوددهی ازته و نیتراته برای درختان جهت کاهش حساسیت گیاه به سرما و استفاده از کودهای تقویتی مایع مانند پتاسیم ، فسفر و ریز مغذی ها
 • خودداری از شخم عمیق جهت جلوگیری از آسیب زدن به ریشه های درختان و در معرض قرار دادن آنان در مقابل سرما، همچنین تحریک رشد رویشی
 • خودداری از انجام هر گونه سم پاشی و محلولپاشی با توجه به کاهش دما
 • اقدام به برداشت هر چه سریعتر انارهای باقیمانده و انبارداری مناسب آنها با توجه به کاهش دما در ساعات اولیه صبح و بمنظور جلوگیری از ترکیدن محصول،در باغات اناری که تا کنون برداشت نشده اند.
 • هرس و جمع آوری میوه های آلوده و شاخه های خشک شده و آفت زده کف باغ با توجه به اتمام برداشت

توصیه های ایستگاه هواشناسی رفسنجان

 • خودداری از حفر چاله در باغات تا رفع خطر سرمازدگی
 • اقدم به پوساندن کودهای دامی تازه در حاشیه باغ
 • خودداری از چسب باغبانی بعد از هرس در باغات پسته
 • انجام آزمایش خاک

توصیه های ایستگاه هواشناسی جیرفت

 • پایش میزبان های آفت برگ خوارپاییزه در مزارع گندم، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار، بادمجان و پیاز
 • اضافه کردن حدود ۱۰ درصد به بذر مورد استفاده در کشت های تاخیری غلات مناطق نیمه گرمسیری
 • بررسی بیماری های قارچی در مزارع کلزا و خودداری استفاده از علف کش ها
 • خودداری کردن از حمل و انتقال پاجوش خرما از شهرستانهای عنبرآباد و منوجان باتوجه به خسارت آفت سرخرطومی حنایی
 • تمیز کزدن پوشش گلخانه جهت استفاده از حداکثری نور آفتاب و استفاده از پوشش ثانویه در گلخانه ها
 • اقدام به تغذیه باغ (چالکود) و هرس نخلستان ها
You must be logged in to post a comment.