سرپرست هواشناسی کرمان بازدید دوره ای خود را از ایستگاه زرند شروع کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان سرپرست هواشناسی کرمان در بازدید دوره ای از ایستگاهها ، در نخستین بازدید به همراه تیم فنی ، فن آوری اطلاعات و رئیس پایش، از ایستگاه زرند دیدن کرد. نکو آمال در این بازدید گفت: پیش آگاهی دقیق هواشناسی حاصل پایش دقیق پارامترهای هواشناسی می باشد. وی تصریح کرد ایستگاهها باید تجهیزات سالم و از متد روز استفاده کنند.  در این دیدار ایستگاه هواشناسی خودکار زرند نصب و راه اندازی گردید. شایان ذکر است تا کنون جهت خریداری و راه اندازی ایستگاه خودکار زرند مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

 

You must be logged in to post a comment.