پیش بینی وضع هوا در چند روز آینده و توصیه های هواشناسی کشاورزی

مورخ  ۳۱۰۶۹۸

 امروز در مناطق جنوبی استان افزایش ابر در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نخواهد بود در سایر نقاط . تا روز چهارشنبه جوی آرام و پایدار پیش بینی می شود .جهت باد غالب در بیشتر مناطق جنوبی تاجنوب غربی می باشد. در این مدت دما تغییرات محسوسی ندارد.

توصیه های کلی باغبانی:

·  ردیابی آفت مگس مدیترانه ای در کلیه باغات استان، جمع آوری میوه های آلوده به مگس مدیترانه، دفع و سوزاندن آنها از گسترش آفت جلوگیری می کند.

·  از قرار دادن آب در تنه درختان جهت جلوگیری از پوسیدگی طوقه خودداری گردد.

·   جهت جلوگیری از تنش درختان ، فاصله بین آبیاری ها منظم باشد.

·  باغداران نسبت به مبارزه با کنه تارعنکبوتی درختان میوه با سموم مناسب توصیه شده اقدام نمایند

باغداران انار( کرمان، زرند، چترود، راین)

·  باغداران انار جهت کاهش ترکیدگی محصول به ثابت بودن دور آبیاری و نگه داشتن علف های هرز یکساله در کف باغ اقدام و از آب پاشی درختان خودداری کنند.

·  جهت کاهش آفتاب سوختگی و کاهش تبخیر و مقابله با کرم گلوگاه ، از محلولپاشی کائولین روی تاج درختان انار و خالی کردن تاج میوه ها انار استفاده شود.

·  به حذف علف های هرز میزبان سس اقدام گردد.

نخلداران( استان کرمان و هرمزگان و زاهدان)

·        باغداران نسبت به آبیاری منظم باغات و نخیلات و همچین محلول پاشی در ساعات خنک روز اقدام نمایند.

·        جهت حفظ میوه خرما تا زمان برداشت از آفتاب سوختگی و خسارت پرندگان از حصیر یا پارچه دور خوشه های خرما استفاده گردد.

پسته داران ( کرمان،زرند، سیرجان، شهربابک، انار، رفسنجان، زاهدان)

توصیه های مرحله فرآوری پسته جهت کاهش افلاتوکسین

·  عملیات فرآوری باید با حداکثر سرعت و دقت انجام گیرد.

·  در ترمینال از انباشتن میوه ها( پوست گیری شده یا نشده) خودداری شود

·  آب حاصل از شستشوی پسته ها در ترمینال فرآوری ، آلوده به اسپورهای قارچ می باشد، بنابراین نباید از این آب مجدد استفاده کرد.

·  پسته های ریز، بدشکل و لکه دار معمولا دارای احتمال آلودگی بیشتری هستند، بنابراین لازم است آنها را از پسته های سالم جدا نمود

·  اصول بهداشتی و تمیز کردن محوطه و دستگاهها باید در ترمینال ضبط و مراحل فرآوری رعایت شود.

·  اصول بهداشت فردی باید توسط کارمندان ضب رعایت گردد.

·  نظافت روزانه کلیه دستگاهها و محوطه ضبط الزامی است.

·  دستگاههای فرآوری داخل فضای بسته و مسقف قرار گیرند.

·  حتی الامکان از خشک کن های دارای تجهیزات کنترل دما و محاسبه زمان لازم برای خشک شدن پسته استفاده گردند.

·  رطوبت پسته قبل از انتقال به انبار باید ۴ تا ۶ درصد باشد.

Ø     قابل توجه کشاورزان محترم: کنترل افلاتوکسین در مرحله برداشت پسته

·  زمانی که حدود ۷۰ درصد میوه ها رسیده باشند زمان مناسبی برای برداشت می باشد زیرا در صورت تاًخیر، زمینه مساعد و زمان مناسب جهت آلودگی مهیا می گردد.

·  محصول چیده شده همیشه در یک طرف پارچه مخصوص برداشت ریخته و جمع آوری شود.

·  از مخلوط کردن پسته هایی که قبل از برداشت روی زمین ریخته اند با پسته های تازه چیده شده خودداری شود چون احتمال آلودگی پسته های روی زمین ریخته شده بیشتر است.

·  زمان چیدن و انتقال میوه به ترمینال فرآوری به حداقل کاهش داده شود.

·  از انباشتن محصول برداشت شده به صورت توده در مدت زمان طولانی خودداری گردد، زیرا این امر دما و رطوبت لازم برای رشد قارچ را در توده فراهم میکند . طوری برنامه ریزی گردد که میوه ها بلافاصله پوست گیری ، شستشو و خشک گردند.

·  حتی الامکان برداشت محصول در ساعات اولیه روز انجام و امکان نگهداری آن در سایه تا زمان انتقال از باغ فراهم گردد.

·  استفاده از تله های نوری در شب و برای سن سبز و از تله های روغنی در روز و برای سن قرمز

·  خودداری از دادن کودهای ازته با به مغز نشستن درختان پسته در صورت کمبود آب

·  آبیاری مرتب و آزمایش برگ برای درختانی که در مرحله پر شدن مغز می باشند

·  استفاده از چادر دو رنگ و سبدهای مشبک در برداشت پسته

بادام و میو ه های سردسیر( آلو، هلو و … )

·  جمع آوری بادام های آلوده و خشکیده در روی زمین و سم پاشی در ساعات خنک روز ، جهت کنترل افت زنبور مغز خوار بادام

·  اقدام به ردیابی زنجره مو در باغات بادام، اقدام به کاهش دور آبیاری و افزایش میزان آب آبیاری با توجه به زمان پرشدن مغز.

·  برداشت بادام در زمان رسیدگی کامل و به تفکیک رقم و خشک کردن محصول در سایه انجام گیرد..                                                                                                                                                                     

گردو داران( سیرجان، بافت، شهربابک، راین، کوهبنان)

·  هرس شاخه های خشکیده ، تزریق سم و سنبه زنی در کانال های فعال درختان گردو جهت کاهش خسارت آفت کرم خراط

مرکبات( جیرفت، کهنوج، بم و استان هرمزگان)

·  آبیاری منظم و مرتب مرکبات در شهرهای بم، شهداد و فهرج همراه با وجین علف های هرز

· مبارزه با آفات مرکبات مثل مگس مینوز و کنه مرکبات و طعمه پاشی مگس مدیترانه در ساعات بعدازظهر

·  مبارزه با موش صحرایی با روش طعمه گذاری در باغات مرکبات و انبه

·  خوداری ازهرگونه علمیات سمپاشی ومحلول پاشی تغذیه ای درمرکبات

زراعت:

·  جهت جلوگیری از خسارت ناشی از سرمازگی در مناطق سردسیر نسبت به کشت به موقع کلزا تا تاریخ ۵ مهرماه اقدام گردد.

·  جهت پر شدن مغز کنجد و آفتابگردان از کودهای ازته استفاده گردد.

·  نظر به اینکه در اوائل روز مزارع گندم دارای رطوبت نسبی قابل توجهی می باشند، عملیات برداشت از اواسط روز به بعد و در ساعات آرام روز صورت گیرد.

·  از سوزاندن و شخم بقایای مزارع گندم و جو برداشت شده خودداری گردد

·  از مصرف کود ازته در مزارع ذرت و سیب زمینی خودداری گردد.

·  شرایط جوی جهت کشت کینوا مناسب است

سالن های تولیدی و انبارها:

·        در مناطق گرمسیر، گوجه نشا شده تا اواخر شهریور از محل تولید نشاء به گلخانه انتقال می گردد

·        در مناطق سردسیری بستر کاشت جهت انتقال بوته های توت فرنگی به زمین اصلی آماده، بوته های توت فرنگی خریداری و تا اوسط مهرماه به زمین اصلی ( گلخانه ) منتقل گردد..

·        به مرغداران توصیه می گردد جهت جلوگیری از استرس گرمایی متناسب با ظرفیت واحد خود جوجه ریزی نمایند.

·        با توجه به وزش تند بادهای لحظه ای گلخانه دارن از استحکام پوشش گلخانه و دامداران از محکم بودن سقف دامداری های سنتی اطمینان حاصل نمایند.

·        به گاوداران عزیز توصیه میشود نسبت به تنظیم تهویه و بهداشت گاوداری ها  اقدام نمایند.

·        با توجه به تفاوت بین دمای حداقل و حداکثر ، تنش های دمایی در مرغ دای و گاوداری ها کنترل شود.

جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بصورت رایگان در سامانه خودکار tahak.irimo.ir  عضو شوید.

You must be logged in to post a comment.