طی سه روز آینده  وزش باد  نسبتاً شدید در بسیاری مناطق ، خصوصاً شرق ، شمال و شمالغرب استان پیش بینی می شود. روز دوشنبه سامانۀ بارشی در استان فعال می باشد. پیامد این سامانه افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و رگبار و رعد و برق در شمال و غرب استان خواهد بود.

جهت باد غالب جنوبی می باشد و دما از روز یکشنبه روند کاهش تدریجی را دارد . چهارشنبه و پنج شنبه صبح بیشترین میزان افت دما رخ خواهد داد

 

باغبانی:

 • باغداران محترم توصیه می شود جهت انجام لقاح مناسب در درختان، از سم پاشی و محلول پاشی در زمان گلدهی خودداری گردد.
 • از مصرف کود اوره در دوه گلدهی خودداری گردد.
 • از روز سه شنبه تا روز جمعه شرایط جوی جهت روغن پاشی ، محلول پاشی و سم پاشی در باغات مناسب است
 • با توچه به وزش باد نسبتا شدی از قیم در نهالستان ها استفاده شود

نخلداران

 • تا روز سه شنبه به علت وزش باد نسبتا شدید از سم پاشی و محلول پاشی نخیلات خودداری گردد
 • از آبیاری باغات و نخیلات خودداری گردد.
 • بعد از اتمام بارش ها و وزش باد اقدام به استاده از قارچ کش ها و ترکیبات مسی جهت جلوگیری از شیوع بیماری لکه برگی نخیلات ت,صیه می شود

پسته داران

 • برای مقابله به موقع با پروانه چوبخوار پسته به ردیابی آفات با تله های فرمونی اقدام گردد. شایان ذکر است پیک پروانه چوبخوار ۲۵ فروردین است و ردیابی باید از۲۵ فروردین با تله های فرمونی ۴ تا ۵ عدد در هکتار انجام شود.
 • بهترین زمان جهت محلول پاشی در ساعات بدون باد و آرام می باشد
 • از سه شنبه تا پایان هفته جهت عملیات محلول پاشی در باغات مناسب می باشد.
 • محلول پاشی فروت ست باید در هنگام تورم کامل جوانه ها و مشاهده فلس های رنگی انجام شود

زراعت:

 • با توجه به شروع مرحله ساقه دهی کلزا، کشارزان کلزا کار مناطق سردسیر استان شامل بافت، بردسیر و کرمان نسبت به مصرف حداقل ۱۵۰کیلوگرم کود فسفات آمونیوم در مزارع کلزا اقدام گردد.
 • مزارع گندم و جو کوددهی با کود ازته به صورت سرک را انجام دهند
 • با توجه به بارش های رخ داده ، سال زراعی جاری، سالی پر خطر در خصوص بیماریهای گندم خصوصا انواع بیماری های برگی و خوشه و سفیدک پودری، سپتریوز برگ و خوشه، لکه نواری باکتریای، فوزایوم خوشه، زنگ زرد و سن گندم و مچنین بیماری های کلزا خصوصا اسکلروتینیا کلزا پیش رو می باشد لذا ضروری است کارشناسان مراقبت و ستاد پیش آگاهی نسبت به پایش دقیق و کاهش خسارات فوق اقدام نمایند.

سالن های تولیدی و انبارها:

 • با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.

دامداری و شیلات

 • از تغذیه ماهی های قزل آلا در ساعات وزش باد شدید و ابری خوددای گردد.
 • از دستگاه هوادهی در استخر های سرپوشیده استفاده گردد.

 

جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بصورت رایگان در سامانه خودکار tahak.irimo.ir  عضو شوید.

You must be logged in to post a comment.