پیش بینی وضع هوا در چند روز آینده و توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمان

مورخ  ۲۷۰۱۹۹

امروز در مناطقی از شمال ، غرب و مرکز استان، وزش باد نسبتاً شدید ، رگبار های پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و در مناطق مستعد بارش احتمالی تگرگ پیش بینی می شود. همچنین طی امروز و فردا در مناطق شرقی استان وزش باد نسبتا شدید و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نمی باشد.روز دوشنبه از میزان ناپایداریها کاسته خواهد شد و دما روند افزایشی خواهد داشت .از روز سه شنبه تا جمعه جوی نسبتاً آرام و پایدار در استان پیش بینی می شود.

 

باغبانی:

 • باغداران گل محمدی نسبت به برداشت گل در اوایل صبح اقدام کرده و در اسرع وقت نسبت به فرآوری( خشک کردن و عرق گیری) اقدام نمایند.
 • محلول پاشی درختان با محلول آب وصابون جهت مبارزه با آفت شته و پیچیدگی برگها از روز دوشنبه و در ساعات هوای آرام و بدون باد
 • در مناطق جنوبی به غیر از نخیلات در سایر باغات استفاده از کودهای ضد تنش گرمایی( اسید آمینه دار) استفاده گردد.
 • هرس شاخه های خشک و خودداری از حذف پاجوش درختان انارجهت کاهش شته ها، خودداری از مصرف سموم و استفاده از محلول پاشی با صابون
 • مبارزه با آفت پسیل زیتون
 • جمع آوری شاخه های خشک و آفت زده از کف باغ ها و استفاده از کود دامی پوسیده در باغات تازه کشت شده

گردو

 • کوددهی با کودهای فسفات، پتاس وازت در باغ های گردو
 • کوددهی در انتهای سایه انداز درخت با حفر کانال در اطراف درخت انجام گیرد.

نخلداران

 • در نخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی جهت مبارزه با زنجره خرما اقدام شود
 • با وجه به روند باز شدن گل های درختان خرما، عملیات بارور سازی دستی گل های ماده خرما طی دو یا سه مرحله انجام و در صورت وقوع بارندگی تجدید گردد

پسته داران

 • برای مقابله به موقع به آفات به ردیابی آفات با تله های فرمونی اقدام گردد
 • درختان پسته رقم اکبری که گرده افشانی نشده اند بهترین روش جمع آوری شاخه های نر و قرار دادن آنها در شیشه آب و در ارتفاع یک سوم بالایی درخت
 • بهترین زمان جهت محلول پاشی در ساعات بدون باد می باشد
 • مبارزه با پروانه چوبخوار کرمانیا
 • محلول پاشی درختانی که در مرحله نخودی تا ارزنی می باشند

زراعت:

 • کشاورزان عزیز با توجه به حساسیت مراحل رویشی گیاهان، آبیاری مزارع کشت های پاییزه (گندم،جو،کلزا،گلرنگ) همراه باکوددهی سرک انجام شود.
 • مقدمات آماده سازی زمین محصولات تابستانه (آفتابگردان –پنبه –ذرت-سورگوم)انجام شود
 • در مناطق گرمسیری با توجه به زمان برداشت کلزا، جهت کاهش ضایعات ریزش قبل از برداشت کلزا، برداشت به موقع انجام شود
 • در مناطق گرمسیری در مزارع گندم جهت حرکت کمباین در قسمتهایی که خوابیدگی رخ داده است. ، جهت خوابیدگی باشد
 • با توجه به فرا رسیدن زمان مبارزه با پوره سن غلات خواهشمند است به منظور جلوگیری از خسارت آفت نسبت به سم پاشی مزارع خود در اسرع وقت اقدام نمایید
 • با توجه به بارش های رخ داده ، سال زراعی جاری، سالی پر خطر در خصوص بیماریهای گندم خصوصا انواع بیماری های برگی و خوشه و سفیدک پودری، سپتریوز برگ و خوشه، لکه نواری باکتریای، فوزایوم خوشه، زنگ زرد و سن گندم و مچنین بیماری های کلزا خصوصا اسکلروتینیا کلزا پیش رو می باشد لذا ضروری است کارشناسان مراقبت و ستاد پیش آگاهی نسبت به پایش دقیق و کاهش خسارات فوق اقدام نمایند.
 • آبیاری گندم هایی که در مرحله سنبله می باشند
 • محلولپاشی گندم در مزارعی که به مرحله خوشه رفته اند

سالن های تولیدی، گلخانه ها و انبارها:

 • با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.
 • نظر به بارندگی ها و فراهم شدن شرایط ظهور بیماری های قارچی در مزارع سیب زمینی، گوجه، پیاز و گلخانه ها لازم است کشاورزان محترم با توجه به توصیه های کارشناسی اقدامات لازم را بعمل آورند .
 • مصرف کودهای پتاسه جهت مقابله با تنش های محیطی

 

توصیه های هواشناسی جنوب کرمان

 • با توجه به بارندگیها و فراهم شدن شرایط رشد و اپیدمی بیماریهای قارچی و باکتریایی در مزارع سبزی و جالیز ، کشاورزان محترم نسبت به مبارزه بموقع با مشورت کارشناسان کشاورزی اقدام نمایند.
 • با توجه به بارندگیها و فراهم شدن شرایط ظهور و اپیدمی بیماریهای لکه برگی و زنگ در مزارع گندم ، ضروریست کشاورزان محترم نسبت به پایش و مبارزه بموقع اقدام نمایند.
 • با توجه به لزوم مبارزه با برخی آفات و بیماریهای درختان سردسیری بعد از ریزش گلبرگها و تشکیل میوه، لازم است اقدامات مقتضی با مشورت کارشناسان کشاورزی در مناطق سردسیری بعمل آید.
 • باتوجه به فصل ریزش سن گندم نسبت به پایش مزارع و ایجاد تمهیدات لازم جهت مبارزه مناسب و بموقع اقدام گردد.
 • در مناطق جنوبی استان مبارزه با مینوز برگ مرکبات و تریپس انبه با استفاده از سموم توصیه می شود. همچنین آبیاری منظم و کافی باغات و مزارع سبزی و صیفی خصوصا مزارع گوجه فرنگی با توجه به افزایش دما انجام گیرد
You must be logged in to post a comment.