توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۳۰/۱۱/۱۴۰۱

 • اقدام به انجام عملیات کودهی بر اساس آزمایش خاک در اولین فرصت با توجه به زمان مناسب برای تغذیه باغات و چالکود
 • آماده سازی زمین جهت کاشت نهال در نهالستان و استفاده از قیم با توجه به وزش باد
 • مبارزه با علف های هرز و استفاده از کودهای ریز مغذی و پتاس( محلول در آب) جهت رشد متعادل مزارع غلات و کلزا و کاهش اثرات افت دما
 • اقدام به مبارزه با زنبور مغز خوار بادام با جمع آوری میوه های آلوده و آتش زدن آن
 • ایجاد تشتک دور درختان در دامنه ها و ارتفاعات به منظور نفوذ بیشتر آب
 • خودداری ار کودهای ازته و مرغی در باغات جهت جلوگیری از بیدار شدن زودهنگام درختان

 

توصیه های ایستگاه هواشناسی رفسنجان

 • اقدام هرچه سریعتر نسبت به مصرف قارچکشها و ترکیبات مسی با مشورت کارشناسان کشاورزی ، باتوجه به نزدیک شدن به زمان مصرف روغن ولک در باغات پسته  ومساعد شدن هوا
 • استفاده از روغن ولک در باغات درگیرشوری، با نظریه کارشناسان کشاورزی هرچه شوری خاک بیشتر غلظت مصرف روغن بیشتر
 • توصیه به مصرف روغن ولک در تامین نیاز سرمایی درختان و همچنین کنترل انواع آفات
 • انجام چالکود با توجه به شرایط مساعد جوی
 • اقدام به پوساندن کودهای دامی تازه در خارج از باغ
 • خودداری از استفاده کود مرغی در خاک های شنی و شور و کوددهی مخلوط ( پنج تن کود مرغ با ۲۰ تن کود گاوی) در خاکهای شنی با آب شیرین
 • در صورت استفاده از کود مرغی به تنهایی از اواخر اسفند تا ۱۵ فروردین در سطح خاک و به میزان ده تن کود برای هر هکتار

توصیه های ایستگاه هواشناسی جیرفت

 • مبارزه با علف های هرز مزارع گندم جو و کلزا در ساعات افتابی و در دمای بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد
 • کوددهی مزارع غلات کلزا و گندم در مناطق نیمه گرمسیری
 • مبارزه با علف های هرز و استفاده از اسید هیومیک و مبارزه با شپشک های مرکبات با مشورت کارشناسان کشاورزی
 • تهیه نهال از مراکز معتبر و دارای تاییدیه و انتقال نهال ها
 • پابیل کردن کودهای آلی و حیوانی در باغات خرما بر اساس آزمایشات خاک یا توصیه کارشناسان
 • گرده افشانی در ساعات گرم و آرام روز با توجه به زمان گرده افشانی خرما
You must be logged in to post a comment.