در اکثر مناطق استان جوی نسبتاً آرام و پایدار پیش بینی می شود. ضمن اینکه درشرق و جنوبشرق استان وزش باد و گرد و خاک همچنان پدیدۀ غالب جوی می باشد. پایان هفته از شدت گرما کاسته خواهد شد.

 

·        با توجه به زمان کشت زعفران ، اقدام به جابه جایی پیاز زعفران و انتقال آن به زمینی که آماده شده است

·        اقدام به شخم عمیق بعد از برداشت گندم ، جهت از بین بردن شفیره آفت هلیوتیس

·        خودداری از بریدن غده های بذری سیب زمینی قبل ازکاشت به دلیل افزایش دما

·        خودداری از برداشت مزارع گندم و جو در ساعت گرم ( خشکی، گرمی و کاهش رطوبت در این ساعات بیشترین ریزش محصول و افت عملکرد به همراه دارد)

·        مبارزه علیه کنه های تارتن در گلخانه ها،جمع آوری بقایای گلخانه ها جهت کاهش منابع آلودگی در فصول آینده

·        مبارزه با نسل بهاره زنجره خرما و کنه گرد آلود خرما

·        مبارزه با آفات و بیماری های درختان مناطق سردسیری از جمله لکه غربالی و لیسه سیب، شانکر باکتریایی هسته داران، سفیدک ها و شته

·        مبارزه با کرم خوشه خوار انگور قبل از آبدار شدن میوه ها

You must be logged in to post a comment.