ناپایداری های جوی طی ساعات بعداز ظهر در برخی از مناطق استان تا روزهای آتی ادامه خواهد داشت. بنابراین  افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و  وزش تندبادهای لحظه ای در پاره ای نقاط دور از انتظار نیست.با توجه به ویژگی این بارشها که بصورت رگباری، سریع و با شدت اتفاق می افتد، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و طغیان رودخانه های فصلی دور از انتظار نیست.از اواخر وقت روز سه شنبه کاهش نسبی دما پیش بینی می شود .

You must be logged in to post a comment.