به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان جهت ارزیابی خسارت سیلاب و بارندگیهای اخیر به مناطق جنوب کرمان، کارشناسان بیمه با کارشناسان هواشناسی کهنوج دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست شدت بارشها و میزان بارندگی در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در مورد نحوه وقوع خسارت بارندگیهای رگباری و شدید که باعث جاری شدن رواناب نیز می شود از دیدگاه هواشناسی توضیحاتی ارائه گردید

You must be logged in to post a comment.