نشست صمیمانه و بازدید ارزیابان بیمه از اداره هواشناسی کهنوج

ادای احـترام مدیرکل حراســت سازمان هواشناسی به شهدای مقاومت
بهمن ۶, ۱۳۹۸
ادای احترام مدیر کل هواشناسی کرمان به مقام شامخ شهدا
بهمن ۶, ۱۳۹۸