پدیده غالب روزهای آینده :

امروز جوی نسبتا پایدار گاهی همراه با وزش باد در استان حاکم خواهد بود. طی روزهای جمعه و شنبه وزش باد نسبتا شدید تا شدید و بارش پراکنده در ارتفاعات شمالی پیش بینی می شود دما نیز روند گرم شدن تدریجی را دارد و جهت باد غالب در بیشتر مناطق جنوبی تا تا جنوب غربی است

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

باغبانی:

 • آماده سازی زمین جهت کشت نهال خرمالو در مناطق سردسیر تا ۱۵ اسفند ماه
 • زعفران کاران استان نسبت به تغذیه زعفران باکودهای محلول درآب بصورت محلول پاشی اقدام نمایند
 • استفاده از قیم در نهالستان ها
 • درمناطق غربی و شمالی استان زمان جهت انتقال نهال ها مناسب می باشد
 • از کشت نهال در لابلای درختان گوجه و صیفی خودداری شود
 • ابیاری منظم مهمترین عامل گیرایی نهال است. لذا مورد توجه قرار گیرد
 • سر برداری تمامی نهال ها از ارتفاع ۱۲۰ الی ۱۸۰سانت از محل پیوندک، جهت بالا رفتن کیفیت درخت و میوه دهی بهتر
 • قرار دادن محل های پیوند حتما ۵ سانت یا بیشتر از سطح خاک جهت جلوگیری پوسیدگی طوقه و خشک شدن نهال
 • خودداری از هرس باغات پسته بعد از روغن پاشی
 • رنگ آمیزی تنه درختان با رنگ سفید تا ارتفاع ۸۰ سانتی متری جهت جلوگیری از ترک خوردگی تنه
 • مبارزه با کرم سفید ریشه با جمع آوری بقایای گیاهی در باغات، از بین بردن کرم های در خاک،  از بین بردن علف های هرز یک ساله،  شخم زمستانی و جمع آوری لارو ها در اسفند ماه و  ریختن شن در اطرلف ریشه ی درخت جهت
 • روغن پاشی برای پسته رقم اکبری در کل استان به نسبت ۳۰ تا ۴۰ در هزار توصیه می شود.
 • انجام عملیات هرس درختان بارده و هرس فرم درختان جوان نظیر انار، پسته، زرد آلو و سیاه ریشه
 • خودداری از هرس سنگین درختان بعد از روغن پاشی درختان
 • انجام سمپاشی های کلیه باغات ، مزارع و فضای سبز استان تا اواسط هفته آینده (به غیر از روز جمعه) و توجه به بی خطر بودن سموم برای زنبور های عسل
 • خودداری از هرگونه توسعه باغات بدون داشتن آب مناسب و کافی، با توجه به عدم بارش مناسب

زراعت:

 • ردیابی بیماری باد زدگی سیب زمینی جهت کنترل بموقع با مشورت کارشناسان با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی جهت ظهور و اپیدمی این بیماری.
 • در مناطق جنوبی استان ردیابی آفت شته، سن گندم و زنگ زرد در مزارع گندم و مشورت با کارشناسان در ارتباط با کنترل بموقع.
 • بهترین زمان مصرف کود ازته در مزارع گندم وجو مناطق سردسیری اواخر اسفند ماه واوایل فروردین همراه با گرم شدن هوا می باشد. لذا در این مناطق کود سرک اولیه به تعویق افتد
 • در مزارع گرمسیری استان در مزارع کلزا به دلیل نیاز بالای محصول به گوگرد و پتاسیم ترجیحا به جای اوره از کود سولفات آمونیوم بصورت سرک و از کودهای پتاسه محلول در آب استفاده شود.
 • در مناطق گرمسیری علاوه بر مصرف کود سرک ، از کودهای حاوی عناصر ریز مغذی خصوصا آهن ، مس و منگنز استفاده گردد.

سالن های تولیدی، زنبورداران ،دامداری ها، گلخانه ها و انبارها:

 • اطمینان از استحکام پوشش گلخانه و دامداری های سنتی در مقابل وزش باد
 • با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی جهت ظهور و اپیدمی بیماری های قارچی شامل بوتریتیس، اسکلروتینیا و آلترناریا در گلخانه های منطقه، انجام تمهیدات لازم در خصوص رعایت تهویه گلخانه ها و مشورت با کارشناسان جهت استفاده از سموم کم خطر بمنظور کنترل بیماری صورت گیرد.

 

You must be logged in to post a comment.