پیش بینی وضع هوا در چند روز آینده و توصیه های هواشناسی کشاورزی

مورخ  ۱۸۰۱۹۸

روز یکشنبه و سه شنبه افزایش  ابر ، احتمال رگبار  و رعد و برق در شمال و غرب استان پیش بینی می شود. روز دوشنبه شاهد افزایش ابر،رگبار و رعد و برق و در مناطق مستعد تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید در استان خواهیم بود.

در این مدت دما تغییرات محسوس نداد. جهت باد غالب غربی تا جنوبغربی است

باغبانی:

·  با توجه به شرایط جوی تا روز سه شنبه از روغن پاشی ، محلول پاشی و سم پاشی در باغات خودداری شود.

·  باغداران به ایجاد تشتک  دور درختان در دامنه ها و ارتفاعات به منظور نفوذ بیشتر آب اقدام نمایند

·  در باغ های گردو کوددهی با کودهای فسفات، پتاس وازت اقدام گردد.

·  کوددهی در انتهای سایه انداز درخت با حفر کانال در اطراف درخت انجام گیرد.

نخلداران

·        از روز سه شنبه ، گرده افشانی در ساعات گرم و آرام روز انجام گیرد.

·        شرایط جوی جهت انجام سم پاشی و محلول پاشی نخیلات از روز سه شنبه مناسب می باشد.

پسته داران

·  برای مقابله به موقع به آفات به ردیابی آفات با تله های فرمنی اقدام گردد

·  بهترین زمان جهت محلول پاشی در ساعات بدون باد وبارندگی می باشد

·  از روز سه شنبه عملیات جهت محلو پاشی فروت ست و بر در باغات می باشد.

·  محلول پاشی فروت ست باید در هنگام تورم کامل جوانه ها و مشاهده فلس های رنگی انجام شود

زراعت:

·  در مزارع کلزا کوددهی با کود فسفات آمونیوم انجام شود

·  مزارع گندم و جو کوددهی با کود ازته ب هصورت سرک را انجام دهند

·  با توجه به بارش های رخ داده ، سال زراعی جاری، سالی پر خطر در خصوص بیماریهای گندم خصوصا انواع بیماری های برگی و خوشه و سفیدک پودری، سپتریوز برگ و خوشه، لکه نواری باکتریای، فوزایوم  خوشه، زنگ زرد و سن گندم و مچنین بیماری های کلزا خصوصا اسکلروتینیا کلزا پیش رو می باشد لذا ضروری است کارشناسان مراقبت و ستاد پیش آگاهی نسبت به پایش دقیق و کاهش خسارات فوق اقدام نمایند.

  سالن های تولیدی و انبارها:

·        با توجه به تغییرات دمایی و رطوبت ، جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی ، کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.

·        با توجه به وزش باد نسبتا شدید از استحکام پوشش پلاستیکی گلخانه اطمینان حاصل شود

·        با توجه به وزش باد نسبتا شدید از قیم مناسب و باد شکن در نهالستان ها استفاده گردد

دامداری و شیلات

·        با توجه به وزش باد نسبتا شدید و بارش رگباری از چرای دام در ارتفاعات و اطراف مسیل ها خودداری گردد

·        از تغذیه ماهی های قزل آلا در ساعات وزش باد شدید و ابری خوددای گردد.

مرکبات

·        به تغذیه درختان مرکبات اقدام گردد.

·        در زمینه شیوع شپشک  سپر دار زرد شرقی مرکبات با کارشناسان مربوطه مشورت به عمل آید.

 

جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بصورت رایگان در سامانه خودکار tahak.irimo.ir  عضو شوید.

 

You must be logged in to post a comment.