تا روز شنبه افزایش ابر به همراه وزش باد نسبتا شدید بصورت لحظه ای در سطح استان رخ خواهد داد تا پایان هفته کاهش نسبی دما رخ خواهد داد. جهت باد غالب در بیشتر مناطق جنوب شرقی تا شمال غربی می باشد.

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

 • باغبانی:
 • جهت کاهش حساسیت گیاه به سرما، باغداران از کوددهی ازته و نیتراته برای درختان در این فصل خودداری کنند. باغداران میتوانند از کودهای تقویتی مایع مانند پتاسیم در صورتی که خزان گیاه تکمیل نشده باشد استفاده کنند.
 • جمع آوری میوه های پلاسیده و آفت زده از کف باغ و روی درختان و خارج نمودن آنها از باغ
 • خودداری استفاده از کودهای حیوانی( کودهای حیوانی باعث گرم شدن زمین و مانع خواب درخت می شوند)
 • جهت جلوگیری از آسیب زدن به ریشه های درختان و در معرض قرار دادن آنان در مقابل سرما، همچنین تحریک رشدرویشی، از شخم عمیق خودداری گردد.
 • باغداران استان نسبت به عملیات تغذیه باغ(چالکود)اقدام نمایند

 

ماشین آلات کشاورزی

 • تخلیه آب رادیاتورها و پمپ های آبیاری قطره ای

زراعت:

 • به توجه به شرایط دمایی کشاورزان مناطق سردسیر استان نسبت به اتمام کشت جو ویونجه اقدام کنند.

سالن های تولیدی، دامداری ها، گلخانه ها و انبارها:

 • تنظیم دمای گلخانه با توجه به فیزیولوژی گیاه و تنظیم نور گلخانه جهت افزایش گل انگیزی
 • گرم نگه داشتن آب محلول پاشی و یا سم پاشی جهت جلوگیری از ایجاد تنش به ریشه گیاه
 • نگهداری دام های سبک در مکان مسقف
 • تامین سوخت مناسب در گلخانه ها، دامداری ها و مرغداری ها، برای جلوگیری از یخزدگی و کنترل دما و رطوبت در سالن های تولیدی و سالن های پرورش قارچ و عایق بندی سقف سالن های پرورشی جهت کاهش اتلاف انرژی

پرورش ماهی

 • کنترل دمای آب استخرهای پرورش ماهی
 • عدم تغذیه زیاد در ساعات سرد روز
 • زنبورداران
 • متراکم سازی کندوها و کاهش فضای خالی بین کندوها و حذف قابهای اضافی در کندوها
You must be logged in to post a comment.