پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما

مخاطره احتمالی: سرمازدگی محصولات

تا اوایل هفتۀ جاری جوی نسبتاً آرام و پایدار گاهی همراه با افزایش ابر پیش بینی می شود همچنین روند کاهش دما تا اوایل هفته خواهد داشت. جهت باد غالب در بیشتر مناطق شمال غربی می باشد.

 

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

·  باغبانی:

·  تسریع در برداشت محصولات قابل برداشت و انبارداری مناسب

·  انجام تمهیدات لازم جهت کاهش خسارت سرمازدگی به محصولات زراعی

·   جمع آوری میوه های پلاسیده کف باغ و تاج درختان و معدوم نمودن آنها

·  خودداری از استفاده گونی های پلاستیکی برای انبار کردن محصول

گردو:

·  انجام عملیات مکانیکی در باغات گردوی آلوده به آفت کرم خراط در مناطق سردسیر

نخلداران:

·        هرس خوشه های درختان در باغاتی که برداشت انجام شده است و خارج کردن آن از باغ

·        شست و شوی درختان با آب و صابون کشاورزی جهت مبارزه با آفت زنجره خرما و آفت کنه گرد آلود با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی.

پسته داران:

·        خودداری از مصرف کود ازته در باغاتی که ریزش برگ داشتند.

·        انجام آبیاری سبک

·        قابل توجه باغداران بهترین زمان انجام محلول پاشی فروت ست قبل از بیدار شدن درخت می باشد. لذا جهت کاهش هدردادن سرمایه این نکته را مد نظر قرر دهند.

زراعت:

·  اقدام به کشت یونجه در مناطق گرمسیر

·  اقدام به کاشت جو و گندم در مناطق سردسیر

·  انجام اقدامات لازم جهت تهیه بستر مناسب و تغذیه صحیح در مورد کشت محصولات سیب زمینی و پیاز طرح استمرار در مناطق جنوبی استان کرمان صورت پذیرد

·  اقدام به برداشت ذرت علوفه ای با توجه به کاهش دما

·  اتمام کشت کلزا در مناطق گرمسیر و انجام آبیاری خاک

·  جهت کاهش خسارت در زمین های غیر قابل برداشت از کودهای پتاسه محلول در آب جهت کاهش خسارت سرما استفاده گردد.

  سالن های تولیدی، ، گلخانه ها و انبارها:

·        با توجه به تغییرات دمایی کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.

·        عایق بندی سقف سالن های پرورشی جهت کاهش اتلاف انرژی

·        ضدعفونی کردن درب ورودی و خروجی گلخانه ها جهت کاهش بیماری های قارچی

دامداری ها

·        تنظیم دمای سالن های پرورشی

پرورش ماهی

·        کنترل دمای آب استخرهای پرورش ماهی

·        عدم تخلیه کامل آب استخرها برای حفظ دمای آب

·        عدم تغذیه زیاد در ساعات سرد روز

·          زنبورداران

·        متراکم سازی کندوها و کاهش فضای خالی بین کندوها و حذف قابهای اضافی در کندوها

·        جابه جایی کندوها از مناطق سردسیر به گرمسیر

·        اقدام به تغذیه پاییزه زنبورهای عسل

You must be logged in to post a comment.