همکاران هواشناسی کرمان در طرح ملی پایش فشار خون شرکت کردند

جدیدی ضمن قدردانی از  کارشناسان مرکز بهداشت در اداره کل هواشناسی کرمان در اجرای بهینه این اقدام ملی به نقش بیماری فشارخون بالا به عنوان یکی از عوامل مرگ و میر در کشور و دنیا، بر ضرورت ارتقای سلامت و آگاهی در خصوص این بیماری تاکید کرد.

تورج جدیدی با بیان اهمیت راه های پیشگیری و درمان بیماری فشارخون بالا؛ شناسایی افراد مبتلا، کنترل بیماری افراد شناسایی شده در گذشته و حال و همچنین پیشگیری و درمان آن را از اهداف اصلی شرکت در این همایش ملی برشمرد. جدیدی سلامت جسمی و روحی روانی را از عوامل اصلی انجام خدمت شایسته برشمرد.

 

You must be logged in to post a comment.