توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۲۶/۰۶/۱۴۰۲

 • تغذیه کودی باغات گردو قبل از خواب زمستانی درختان با فسفات و پتاس بالا و استفاده از قارچکش ها با ترکیبات مسی
 • آماده سازی زمین و مصرف علف کش های قبل از کاشت زراعت کلزا با توجه به نزدیکی فصل کاشت کلزا در اوایل شهریور ماه، جهت کاشت به موقع و مطلوب کلزا در مناطق سردسیر استان ( تا ۲۵ شهریور)
 • خودداری از آب پاشی بر روی درختان انگور، انار وانجیر جهت کاهش ترکیدگی محصول
 • مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه انتقال گندم های بذری برداشت شده به انبار و تنظیم دما و رطوبت انبار و انجام شخم عمیق  بعد از برداشت گندم نسبت جهت از بین بردن شفیره آفت هلیوتیس
 • خودداری از شخم عمیق باغات
 • کنترل و مبارزه با آفت زنجره ریشه مو با مشورت کارشناسان گیاهپزشکی با توجه به مناسب بودن شرایط جوی جهت طغیان این آفت و اقدام به هرس سبز درختان انگور.

توصیه های ایستگاه هواشناسی رفسنجان

 • عدم استفاده از سم در زمان نزدیک به برداشت و رعایت دوره کارنس سموم
 • آبیاری قبل از برداشت جهت بهتر رسیدن محصول و استفاده از کود طبق نظر کارشناسان
 • استفاده از فسفیت پتاسیم قبل از برداشت جهت کنترل بیماری گموز، زود رسی محصول و افزایش مقاومت
 • استفاده از ترکیبات فروت ست و سولفات آمونیوم همراه با آب آبیاری بلافاصله بعد از برداشت
 • اقدام به تمیز نگه داشتن پایانه های ضبط پسته وانبارهای نگهداری
 • عدم استفاده از کودهای ازته و مرغی در باغات

توصیه های ایستگاه هواشناسی جیرفت

 • تنظیم دما و تهویه در گلخانه ها و استفاده از پوشش سایه بان در گلخانه ها، بستن دریچه های تهویه در گلخانه ها با توجه به وزش باد
 • انجام آبیاری نخلستان با دور ۴ تا ۵ روز ترجیحا در شب تا زمان برداشت
 • مبارزه با کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی
You must be logged in to post a comment.