وظیفه اصلی سازمان هواشناسی کشور در راستای تامین اهداف ملی و بین المللی، حفاظت از جان و مال مردم در مقابل مخاطرات مرتبط با آب، هوا و اقلیم می باشد.
هر سازمانی در راستای تحقق اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نیازمند توجه تام مخاطبان خود می باشد. بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخورد های حاصل تعاملات دوسویه ، انتخاب راهبرد های ارائه خدمت، سخت و ناممکن می گردد. به بیان دیگر ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکانپذیر است که مخاطب، میزان رضایتمندی خود را از دریافت خدمات اعلام ، تعامل و مشارکت خود را کامل نماید. سازمانی در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و بر اساس آن راهبردهای مناسبِ جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ نماید.
۱-در جهت خدمت رسانی بهتر و اطلاع از نظر کاربران در هر پیش بینی امکان نظر سنجی از کاربران وجود دارد که می توان بازخورد مناسب را دریافت نمود و متناسب با آن تغییراتی در جهت بهینه شدن فرایند انجام داد .
۲- جهت دریافت پیش بینی های روزانه کارشناسان پیش بینی استان در هر زمان در دسترس هستند همچنین کارشناسان همدیدی استان واقع در ایستگاه فرودگاهی به صورت ۲۴ ساعته پاسخگو مردم در خصوص پیش بینی های اعلامی اداره پیش بینی هستند.
۳- کاربران کشاورزی عضو تهک (توسعه هواشناسی کاربردی ) از تحلیل های جوی و توصیه های کشاورزی مطابق با هر پدیده جوی از طریق پیامک مطلع خواهند شد .
۴- اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی پس از صدور به صورت نمابر اتوماتیک، شبکه دولت و پیامک در اختیار مسئولین استان قرار می گیرد.
۵- کشاورزان ومردم هر منطقه با حضور در ایستگاههای هواشناسی منطقه خود حداقل ماهی یکبار از وضعیت جوی و پیش بینی ها مطلع شده و اقدامات لازم را برای افزایش راندمان کار کشاورزی ، ساختمان سازی و….. به انجام می رسانند .
۶- جهت رفاه حال مسافرین در ایام مختلف سال جلساتی متعددی با ستاد حوادث ، مدیریت بحران و راه و شهر سازی برگزار می گردد که درآن با توجه به پدیده های پیش بینی شده تمهیدات لازم در خصوص رفاه حال مسافرین و حفاظت از جان و مال مردم انجام می شود.