بازدید فرماندار راور از هواشناسی

بازدید فرماندار راور از ایستگاه هواشناسی
دی ۱۰, ۱۳۹۷
شرکت در همایش نه دی
دی ۱۰, ۱۳۹۷