افزایش ابر در استان

ارائه سه مقاله در ششمین کنفرانس بین المللی- منطقه ای تغییر اقلیم
آذر ۹, ۱۳۹۸
بازدید مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان از هواشناسی استان
آذر ۹, ۱۳۹۸