بارش رگباری در جنوب غرب وزش باد در شرق

تجهیز استان کرمــان به ۴۰ ایستــگاه خودکار هواشناسی
تیر ۱۵, ۱۳۹۹
هشدار سطح زرد- شماره ۱۵ هواشناسی- ۱۶ تیرماه
تیر ۱۵, ۱۳۹۹